Skip to main content

Apeluri

Loading

  • Sortează:

  • Beneficiar

  • Domeniu

  • Tip apel

PNRR: Ghidul Solicitantului „Investiții în infrastructura turistică”

Program de finanţare

Planul Național de Redresare și Reziliență

Componenta 11 - Turism și cultură

Status

Urmează

Data deschiderii

01 octombrie 2024

Buget

7.900.000 EUR

Tip Apel

Necompetitiv, cu depunere continuă, fără termen limită de depunere

Ghidul Programului Apă Canal

Program de finanţare

Program privind alimentarea cu apă și canalizare

Status

Inactiv

Data deschiderii

05 aprilie 2024

Buget apel

1.500.000.000 RON

Ghidul Solicitantului „Crearea și modernizarea de infrastructuri educaționale pentru învățământul timpuriu (antepreșcolar: creșe și preșcolar: grădinițe)”

Program de finanţare

Programe Regionale

Programul Regional București – Ilfov

Status

Activ

Data deschiderii

20 mai 2024

Buget

17.208.793 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

MMSS C13 / I.2 Ghidul Solicitantului „Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi” – Sesiunea III

Program de finanţare

Planul Național de Redresare și Reziliență

Componenta 13 - Reforme sociale

Status

Activ

Data deschiderii

11 martie 2024

Buget

25.405.191,84 EUR

Tip Apel

Competitiv

Ghidul solicitantului pentru apelurile de proiecte „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie”

Program de finanţare

Programul Sănătate

Status

Activ

Data deschiderii

12 ianuarie 2024

Buget

42.500.000 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

Ghidul solicitantului pentru apelurile de proiecte: „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie”

Program de finanţare

Programul Sănătate

Status

Activ

Data deschiderii

12 ianuarie 2024

Buget

36.000.000 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

Program Sănătate lansează apelul „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening”

Program de finanţare

Programul Sănătate

Status

Activ

Data deschiderii

29 decembrie 2023

Buget

140.000.000 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

DR 27 – Crearea/ modernizarea infrastructurii de acces agricolă

Program de finanţare

Planul Național Strategic PAC 2023 - 2027

Status

Inactiv

Data deschiderii

02 noiembrie 2023

Buget

100.000.000 EUR

Apeluri privind Programul pentru creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice

Program de finanţare

Programul privind creșterea eficienței energetice în clădiri publice

Status

Inactiv

Data deschiderii

11 decembrie 2023

Buget apel

596.500.000 RON

Tip Apel

Necompetitiv, cu depunere continuă, cu termen limită de depunere

Apelul C2/I.1.C „Crearea de păduri urbane”

Program de finanţare

Componenta 2 - Păduri și protecția biodiversității

Planul Național de Redresare și Reziliență

Status

Activ

Data deschiderii

27 septembrie 2023

Buget

30.000.000 EUR

Tip Apel

Necompetitiv

asistent
Atlas - Asistent