Skip to main content

Apeluri

Loading

  • Sortează:

  • Beneficiar

  • Domeniu

  • Tip apel

Enterprise Europe Network

Program de finanţare

Programul Piaţa Unică

Status

Activ

Tipul de acţiune

SMP COSME Enterprise Europe Network Actions

Model de termen limită

multiple cut-off

Data deschiderii

25 aprilie 2024

Data limită

19 septembrie 2024 17:00 CET

PR/NE/2024/5/RSO3.2/1 Ghidul solicitantului – „Dezvoltarea și creșterea mobilității naționale, regionale și locale durabile, rezistente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la rețeaua TEN-T și a mobilității transfrontaliere”

Program de finanţare

Programul Regional Nord-Est

Programe Regionale

Status

Urmează

Data deschiderii

25 aprilie 2024

Buget

181.875.294 EUR

Tip Apel

Necompetitiv, Necompetitiv, cu depunere continuă, cu termen limită de depunere

Suma forfetară de mobilitate către misiunea InnoTrans

Program de finanţare

Programul Piaţa Unică

Status

Urmează

Tipul de acţiune

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

01 mai 2024

Data limită

30 iunie 2024 17:00 CET

Grant pentru promovarea internaționalizării – Australia

Program de finanţare

Programul Piaţa Unică

Status

Urmează

Tipul de acţiune

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

15 mai 2024

Data limită

17 iulie 2024 17:00 CET

PRSM/310/PRSM_P5/OP4/RSO4.2/PRSM_A23 – Sprijin acordat învățământului primar și secundar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în  educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

Program de finanţare

Programul Regional Sud Muntenia

Status

Urmează

Data deschiderii

19 iunie 2024

Buget apel

6.931.448,61 EUR

Buget

6.393.135,42 EUR

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

PT/67/PT_P1/OP3/RSO3.1/PT_A21 Îmbunătățirea conectivității primare rutiere- proiecte de asistenta tehnica pentru întărirea capacității administrative a CNAIR/CNIR

Program de finanţare

Programul Transport

Status

Activ

Data deschiderii

16 august 2023

Buget apel

59.169.600 RON

Tip Apel

Necompetitiv, Necompetitiv, cu depunere continuă, cu termen limită de depunere

PT/64/66/PT_P1/OP3/RSO3.1/PT_A22_A21 – Îmbunătățirea conectivității primare rutiere- proiecte de investiții situate pe rețelele TEN-T Centrală și TEN-T Globală (inclusiv fazate si proiecte de sprijin)

Program de finanţare

Programul Transport

Status

Activ

Data deschiderii

16 august 2023

Buget apel

12.331.314.450 RON

Tip Apel

Necompetitiv, Necompetitiv, cu depunere continuă, cu termen limită de depunere

Sprijinirea dezvoltării de produse și servicii inovatoare în sectoarele de electromobilitate (vehicule cu zero emisii)

Program de finanţare

Programul Piaţa Unică

Status

Urmează

Tipul de acţiune

Model de termen limită

single-stage

Data deschiderii

01 mai 2024

Data limită

01 iulie 2024 17:00 CET

PT/136/P7 Ghidul solicitantului „Dezvoltarea transportului naval și multimodal”

Program de finanţare

Programul Transport

Status

Activ

Data deschiderii

11 aprilie 2024

Buget apel

223.659.000 RON

Tip Apel

Competitiv - Termen limitat de depunere

asistent
Atlas - Asistent