Skip to main content

28 decembrie 2023

Apelul „Sprijin pentru persoanele defavorizate în vederea asigurării alimentelor de baza/mese calde“ a fost prelungit până pe 29 martie 2024

Loading

Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pentru persoanele defavorizate în vederea asigurării alimentelor de baza/mese calde“, aferent Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, Prioritatea 10. Ajutorarea persoanelor defavorizate (Sprijin pentru cele mai defavorizate persoane în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (m) din Regulamentul FSE+ (ESO.4.13)).

 

Modificările vizează perioada de depunere a proiectelor.

 

Informații suplimentare aici și aici.

Share:

asistent
Atlas - Asistent