Skip to main content

17 noiembrie 2023

Apelul aferent „Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în modernizarea, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici din sectorul industrial” a fost anulat

Loading

Ministerul Energiei a anunțat anularea apelului aferent „Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în modernizarea, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici din sectorul industrial”.

Având în vedere faptul că apelul aferent Investiției I.5 din componenta C.6 Energie din PNRR ”Sprijinirea investițiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial”, lansat în data de 14.12.2022, nu a asigurat îndeplinirea satisfăcătoare a elementelor de analiză din ghidul specific și schema de ajutor de stat, în principal din cauza:
– activității neeligibile a unor solicitanți în raport cu ghidul de finanțare (ex. solicitare de finanțare pentru proiecte care nu aparțin domeniului aferent C.6 Energie);
– nerespectării de către aplicanți a condițiilor scenariului contrafactual, astfel cum este prevăzut în Ghidul specific, conform articolului 38 din Regulamentul (UE) 2014/651 de declarare
a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, în vigoare la momentul depunerii și evaluării proiectelor depuse, se anulează acest apel de finanțare.

Ministerul Energiei va relua etapele procedurale de reavizare a schemei de ajutor de stat și a ghidului aplicantului în vederea lansării unui nou apel, în conformitate cu prevederile
Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență al României, precum și actualizarea documentelor mai sus menționate,
în condiții mai flexibile, cea mai importantă fiind posibilitatea realizării scenariului contrafactual și pentru menținerea în funcțiune a instalațiilor și echipamentelor existente, conform
actualizărilor Regulamentului (UE) 651/2014.
Alte condiții flexibile constau în reducerea numărului indicatorilor prevăzuți în ghidul specific, precum și raportarea la anul 2021 ca an de referință pentru realizarea auditului energetic pe conturul proiectului.
Totodată, se are în vedere și posibilitatea redepunerii cererii de finanțare pentru aplicanții din primele 2 apeluri de finanțare care au fost respinși, în principal, din motive de neconformitate
cu regulile de ajutor de stat prevăzute în Regulamentul (UE) 651/2014. Schema de ajutor de stat se adresează operatorilor economici din industrie care sunt constituiți în conformitate cu legislația în domeniu, respectând condiția înregistrării la ONRC în România și care au depus la Ministerul Energiei cererea de finanțare în cadrul procedurii apelului competitiv pentru acordarea ajutorului de stat pentru un proiect implementat în România.

Apelul urmează a fi relansat în perioada imediat următoare.
Toate informațiile necesare sunt disponibile pe pagina oficială de internet a Ministerului Energiei, în totală transparență, la adresa https://energie.gov.ro și vor fi actualizate în
permanență, concomitent cu aprobarea etapelor procedurale in relația cu Comisia Europeană.


PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Share:

asistent
Atlas - Asistent