Skip to main content

PT/136/P7 Ghidul solicitantului „Dezvoltarea transportului naval și multimodal”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PT/136/P7 Ghidul solicitantului „Dezvoltarea transportului naval și multimodal”

Prioritatea:

7 Dezvoltarea transportului naval și multimodal

Obiectivul specific:

3.1. Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Transport

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Cap.5.

Activități Eligibile:

  • Construcția/ modernizarea infrastructurii terminalelor intermodale și multimodale situate pe rețeaua TEN-T, incluzând infrastructura rutieră și feroviară de acces, linii de cale ferată, drumuri și platforme interioare, utilități, împrejmuire;
  • Activități privind dezvoltarea de centre logistice multimodale inclusiv Investiții în infrastructura de acces la centrele logistice multimodale.
  • Activități conexe investiției de bază, incluse în devizul general, conform metodologiei de întocmire a acestuia prevăzută în HG 907/2016;
    (!!! nu sunt eligibile construcții administrative, depozite, echipamente pentru manipularea mărfurilor)

Nu sunt eligibile în cadrul acestui apel: construcțiile administrative, depozitele și echipamentele pentru manipularea mărfurilor.

Versiunea actualizată a Ghidul solicitantului de finanțare P(7) în urma OMTI nr. 881/29.03.2024 și OMTI nr. 927/09.04.2024, precum și anexele pot fi consultate pot fi consultate aici.

Anexa 4 la Ghidul solicitantului, publicată în data de 8 septembrie, poate fi consultată accesând:

Buget

Buget apel:

223.659.000 RON

Calendar

Data lansării:

12 aprilie 2024

Data deschiderii:

11 aprilie 2024 00:00

Data închiderii:

15 octombrie 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Infrastructură

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea totală prin intermediul acestui apel din cadrul Priorității 7 (P7) Dezvoltarea transportului naval și multimodal este de 15 mil. euro (UE+BS), cu un buget limită de contractare de 45 mil. euro.

Rata de cofinanțare în cadrul prezentului apel este:

50% Fondul de Coeziune, 50% bugetul de stat – pentru beneficiari publici;
50% Fondul de Coeziune, 48% bugetul de stat și 2% buget local/propriu – beneficiari privați/finanțați din bugete locale.

Modalitatea de depunere a proiectelor

Vă reamintim faptul că pentru toate prioritățile lansate în cadrul PT 2021-2027 cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/2021+, link: https://mysmis2021.gov.ro/.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent