Skip to main content

PRV/6.2B/e Turism [proiecte etapizate]

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PRV/6.2B/e Turism [proiecte etapizate]

Buget

Buget apel:

24.421.159,90 RON

Calendar

Data deschiderii:

25 aprilie 2024 00:00

Data închiderii:

07 iunie 2024 00:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Vest

Activități eligibile

În cadrul apelurilor de proiecte care fac obiectul prezentului ghid, sunt eligibile toate activitățile eligibile finanțate prin Prioritățile de investiții din cadrul POR 2014-2020, asimilate în PR Vest conform prevederilor cap. 3.1 Tipul de apel, pentru care au fost semnate contractele de finanțare din Anexa 5 la prezentul GSF și finalizată Etapa I.

În ceea ce privește activitățile de informare și vizibilitate, acestea trebuie să respecte și elementele de vizibilitate aferente perioadei 2014-2020 și cele aferente perioadei 2021-
2027, acestea constituind activități eligibile obligatorii, pentru care însă nu există asociate costuri eligibile suplimentare acordate prin PR Vest pentru Etapa II, față de valoarea cheltuielilor eligibile aferente ultimului act adițional semnat/notei OI la contractul de finanțare aferente Etapei I.

În cazul în care analiza respectării principiului DNSH reflectă necesitatea realizării unor acțiuni/activități suplimentare compensatorii care să asigure respectarea conformității proiectului cu principiul DNSH, acestea vor fi incluse în cadrul proiectului ca și activități eligibile, însă cheltuielile generate de conformarea cu cerințele DNSH reprezintă cheltuieli neeligibile și vor fi suportate de către beneficiar/ parteneriat.

Criterii de eligibilitate

Pot fi consultate în Ghidul Solicitantului, Cap.5.

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul alocat este 5.013.792,38 euro.

Contribuția solicitantului (BL) la finanțarea investiției este de minim 2% din valoarea totală eligibilă a investiției, respectiv din suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect, cu excepția IR 3.1A Eficiență energetică – clădiri rezidențiale, unde contribuția solicitantului (BL) la finanțarea investiției este de minim 40 % din valoarea totală eligibilă a investiției, conform condițiilor de finanțare din POR 2014-2020.

Solicitantul are obligaţia de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente componentelor ce compun cererea de finanţare, cheltuieli eligibile şi neeligibile, în condiţiile rambursării a maxim 85% din cheltuielile eligibile din FEDR şi 13% de la bugetul de stat, cu excepția proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte

PRV/6.1.A/e, PRV/6.1.B/e, PRV/6.1.C/e, PRV/6.1.D/e și PRV/6.2.B/e, în cazul cărora 74,14% din cheltuielile eligibile sunt acoperite din FEDR și 23,86% sunt acoperite de la bugetul de stat. O altă excepție este cazul autorităților publice centrale, pentru care contribuția solicitantului reprezintă minim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent