Skip to main content

PRSVO/416/PRSVO_P7/OP5 – GHIDUL SOLICITANTULUI SPRIJIN PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ INTEGRATĂ – MUNICIPII (APEL 2)

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PRSVO/416/PRSVO_P7/OP5 – GHIDUL SOLICITANTULUI SPRIJIN PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ INTEGRATĂ – MUNICIPII (APEL 2)

Prioritatea:

7: Dezvoltare teritorială sustenabilă

Obiectivul specific:

5.1 – Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pot fi consultate în Ghidul Solicitantului, Cap.5.

Activități Eligibile:

Categoria A: Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prin activități de restaurare, consolidare și dotare (pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural imobil) a monumentelor istorice de categoria A, B și UNESCO;
Categoria B: Dezvoltarea infrastructurii de turism și a activelor turistice publice;

Categoria C: Îmbunătățirea mediului urban, prin:
regenerarea fizică a spațiilor publice urbane;
investiții (reabilitare/ modernizare/ extindere și dotare) în clădiri destinate utilizării publice pentru activități culturale și recreative, socio-culturale, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază.

Buget

Buget:

23.313.459 EUR

Calendar

Data lansării:

10 iunie 2024

Data deschiderii:

17 iunie 2024 14:00

Data închiderii:

17 octombrie 2024 14:00

Domenii Apel:

Domenii

Mediu, Social

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Sud-Vest Oltenia

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea financiară pentru apelul de proiecte este de 8.952.899,55 Euro.

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției este de minim 2% din valoarea totală eligibilă a investiției, respectiv suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.
În cazul proiectelor depuse în parteneriat:
a) rata de cofinanțare mai sus-menționată se aplică fiecărui membru al parteneriatului pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia.
b) modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat.

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, disponibilă la adresa web https://www.fonduri-ue.ro/mysmis-2021.

 

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel pot fi consultate aici.


[12.06.2024] A fost modificat Ghidul Solicitantului. A fost modificata alocarea totala – de la 8 milioane la 23.313459 milioane euro


[26.06.2024] A fost modificat Ghidul Solicitantului.


[8.07.2024]A fost modificat Ghidul Solicitantului.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent