Skip to main content

Proiecte de mobilitate România – Turcia [Competiție 2024]

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Proiecte de mobilitate România – Turcia [Competiție 2024]

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

✓ Instituțiile participante (unitățile/instituțiile de cercetare): • au personalitate juridică și își desfășoară activitatea în România; • nu sunt declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată; • nu au conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești; • nu au furnizat declarații inexacte cu privire la informațiile solicitate de către UEFISCDI în vederea selectării contractanților; • nu au încălcat prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o autoritate contractantă; ✓ Responsabilul de proiect din partea fiecărei instituții participante are titlul de doctor în științe; ✓ Depunerea propunerii de proiect se va face la UEFISCDI (agenția executivă din România) de către coordonatorul din România, simultan cu depunerea propunerii de proiect la agenția executiva sau de finanțare participantă în competiția bilaterală de către partenerul străin sau simultan cu depunerea propunerilor de proiecte la agențiile executive sau de finanțare participante în competiția multilaterală de către partenerii străini; nedepunerea propunerii de proiect la toate agențiile executive sau de finanțare, până la termenul limită, atrage după sine neeligibilitatea propunerii depuse; ✓ Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere realizarea unor activități deja finanțate

Activități Eligibile:

  • Propunerile de proiecte se încadrează în domeniile științifice identificate în textul competiției comune bilaterale/multilaterale;
  • Proiectul se desfășoară în instituții sau unități de cercetare-dezvoltare din România, inclusiv în instituții de învățământ superior, numite în continuare instituții gazdă. O instituție gazdă nu poate fi o întreprindere, în sensul legislației privind ajutorul de stat;
  • În cazul în care pentru realizarea activităților proiectului participă mai multe instituții din România, propunerea de proiect va fi depusă de o singură instituție, cu rol de Coordonator de proiect;
  • Instituția coordonatoare de proiect își asumă, printr-o declarație din partea conducerii unității, că tema de cercetare propusă în cooperarea bilaterală face parte din strategia/planul de cercetare al instituției;
  • În cadrul aceleiași competiții comune, o persoană, în calitate de director de proiect, poate depune o singură propunere de proiect.

Buget

Buget apel:

1.000.000 RON

Calendar

Data deschiderii:

01 aprilie 2024 00:00

Data închiderii:

31 mai 2024 17:00

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Informații despre Apel

Puteți consulta informații suplimentare accesând pagina https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-mobilitate

Depunere proiecte

Proiectele se depun în Platforma UEFISCDI  – https://uefiscdi.gov.ro/

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent