Skip to main content

Programul Transport (PT) 2021-2027 lansează 3 apeluri de proiecte destinate finanțării infrastructurii transportului naval

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Programul Transport (PT) 2021-2027 lansează 3 apeluri de proiecte destinate finanțării infrastructurii transportului naval

Tip Apel:

Necompetitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Transport

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate pot fi consultate în Ghidul Solicitantului, Cap. 5.

Activități Eligibile:

Activitățile eligibile pot fi consultate în Ghidul Solicitantului, Cap. 5.2.

Buget

Buget apel:

1.343.358.000 RON

Calendar

Data deschiderii:

26 octombrie 2023 00:00

Data închiderii:

30 iunie 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Infrastructură

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Informații suplimentare despre apeluri

Dată deschidere apeluri de proiecte:

PT/134/PT_P7/ OP3/RSO3.1/ PT_A16 –  26 octombrie 2023

PT/135/PT_P7/ OP3/RSO3.1/ PT_A16 – 26 octombrie 2023

PT/136/PT_P7/ OP3/RSO3.1/ PT_A16 – martie 2024

PT/153/PT_P7/ OP3/RSO3.1/ PT_A16 – 26 octombrie 2023

 

Dată închidere apeluri de proiecte:

PT/134/PT_P7/ OP3/RSO3.1/ PT_A16 – 30.06.2025, dar nu mai târziu de contractarea integrală a bugetului disponibil

PT/135/PT_P7/ OP3/RSO3.1/ PT_A16 – 30.06.2024

PT/136/PT_P7/ OP3/RSO3.1/ PT_A16 – Min. 180 zile de la data lansării apelului

PT/153/PT_P7/ OP3/RSO3.1/ PT_A16 – 6 decembrie 2023

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererile de finanțare vor fi depuse prin intermediul aplicației MySMIS 2021, împreună cu toate anexele solicitate prin prezentul ghid.


Erata la Ghidul solicitantului „Dezvoltarea transportului naval și multimodal” aferent Priorității 7, O.S. 3.1. Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale (FC). 17.11.2023

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent