Skip to main content

Program Sănătate lansează apelul „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Program Sănătate lansează apelul „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening”

Prioritatea:

1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, FSE+

Obiectivul specific:

RSO4.5 Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Sănătate

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Cap.5

Activități Eligibile:

Acțiunile sprijinite prin apelul de propuneri de proiecte sunt investiții de tipul extindere/ modernizare/ reabilitare/ construcție nouă și dotare (după caz) în infrastructura unităților sanitare publice sau în structurile medicale publice care desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu sau care acordă asistență medicală ambulatorie.

Buget

Buget:

140.000.000 EUR

Calendar

Data lansării:

27 decembrie 2023

Data deschiderii:

29 decembrie 2023 12:00

Data închiderii:

30 mai 2024 14:00

Domenii Apel:

Domenii

Sănătate

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocare totală pentru apelul de proiecte este de 140 de milioane de euro, din care:

20 milioane de euro pentru regiunea mai dezvoltată, 40% contribuție UE și 60% contribuție națională;
120 milioane de euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 85% contribuție UE și 15% contribuție națională.

Modalitatea de depunere a proiectelor

Apelul va fi deschis în sistemul informatic MySMIS2021 în perioada 29 decembrie 2023 – 30 aprilie 2024.

 

Informații suplimentare despre Apel

UPDATE 1! A apărut Corrigendum Nr.1 la Ghidul Solicitantului. – 08 aprilie 2024


UPDATE 2! A apărut Corrigendum Nr.2 la Ghidul Solicitantului. – 16 aprilie 2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent