Skip to main content

PRNV/2023/131.C/1 Ghidul Solicitantului – „Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile robotică și nanotehnologie”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PRNV/2023/131.C/1 Ghidul Solicitantului – „Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile robotică și nanotehnologie”

Prioritatea:

1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectivul specific:

1.3: Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Nord-Vest

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, reprezintă entitatea care îndeplinește cumulativ criteriile enumerate și prezentate în cadrul Cap.5 din ghidul solicitantului.

Activități Eligibile:

A. Activități eligibile

  • Construirea, extinderea spațiilor de producție și prestare servicii, inclusiv a utilităților aferente (alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI);
  • Achiziționarea de echipamente tehnologice utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe de tipul

– Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)
– Aparate și instalații de măsurare, control și reglare
– Utilaje și instalații de transport și ridicat
– Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale;

  • Achiziționarea de instalații sau echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie (energie solară, energie eoliană, hidroenergie, biomasă sau energie biotermală) pentru eficientizarea activităților pentru care se solicită finanțarea;
  • Activități privind achiziția de brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

B. Activități eligibile conexe

În rândul activităților eligibile conexe se înscriu activitățile de consultanță pentru managementul proiectului sau pentru scrierea cererii de finanțare. Alte activități de tipul celor exemplificate mai sus pot fi considerate eligibile dacă se încadrează în limitele activităților sprijinite prin PRNV 2021-2027 și dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului.

Buget

Buget apel:

98.616.000 RON

Calendar

Data deschiderii:

19 septembrie 2023 00:00

Data închiderii:

17 iunie 2024 00:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Nord-Vest

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 20.000.000,00 euro, din care 17.000.000,00 euro FEDR și 3.000.000,00 euro cofinanțare din BS.

 

Rata de cofinanțare
În cadrul prezentului apel activitățile eligibile și cheltuielile aferente acestora pot fi finanțate prin ajutor de stat regional și ajutor de minimis, conform prevederilor schemei de ajutor de stat aplicabilă.

Detalii privind rata de cofinanțare, în funcție de tipul de ajutor aplicabil:

Întreprinderi mijlocii

Bihor, Cluj 50%* 50%**
Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj 60%* 40%**

Întreprinderi mici și microîntreprinderi

Bihor, Cluj 60%* 40%**
Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, 70%* 30%**

* Rată cofinanțare acordată % din cheltuieli eligibile (85%FEDR+15%BS)
** Rată cofinanțare solicitant % din cheltuieli eligibile

 

 

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro, doar în intervalul 12.09.2023, ora 10:00 – 11.03.2024, ora 10:00.

 

Manuale de utilizare MySMIS2021/SMIS2021+.

Informații suplimentare despre apel

Puteți consulta informații suplimentare despre apel accesând pagina PR Nord – Vest.


UPDATE 1! A fost publicat Corrigendum Nr.1. Mai multe detalii regăsiți aici.


UPDATE 2!

Perioada de depunere a fost modificată. Inițial – 12-09-2023 ora 10 – 11-03-2024 ora 10.

După modificare – 19 Septembrie 2023, ora 10:00 – 18 Martie 2024, ora 10:00.


UPDATE 3!

A fost modificat ghidul solicitantului. 29.11.2023.


UPDATE 4!

A fost modificat ghidul solicitantului. 30.01.2024.


UPDATE 5!

A fost modificat ghidul solicitantului. 14.03.2024.


UPDATE 6!

A fost modificat ghidul solicitantului. 15.05.2024.


UPDATE 7!

A fost modificat ghidul solicitantului. 11.07.2024.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent