Skip to main content

PR Vest lansează apeluri privind „Revitalizare și regenerare urbană”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PR Vest lansează apeluri privind „Revitalizare și regenerare urbană”

Prioritatea:

7. Regiune pentru cetățeni

Obiectivul specific:

5.1 Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Vest

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate sunt disponibile pentru consultare în cadrul Ghidului solicitantului, Cap.5

Activități Eligibile:

Redarea spațiilor publice cetățenilor prin investiții în amenajarea de:

  • piețe și piațete publice, zone pietonale, zone de tip shared space, promenade, splaiuri etc;
  • spații verzi existente: scuaruri, parcuri, grădini publice etc.;
  • spații verzi-albastre existente: maluri de cursuri de apă, canale, maluri de lacuri etc.;
  • măsuri și elemente pentru circulație nemotorizată;
  • spații și facilități pentru activități recreative, de mici dimensiuni, în cartierele rezidențiale/zonele centrale/istorice dens populate;
  • reconversia în spații publice a unor areale/terenuri degradate, abandonate, neutilizate sau cu funcțiuni neadecvate/depășite/neutilizate;
  • renovarea feței urbane a clădirilor cu funcțiuni publice.
  • activități integrate pentru securitatea în spațiile publice: iluminat public, supraveghere video, facilități wi-fi;
  • reabilitarea peisagistică și arhitecturală a spațiilor verzi.

Buget

Buget apel:

50.725.522,44 RON

Calendar

Data deschiderii:

13 martie 2024 00:00

Data închiderii:

13 noiembrie 2024 00:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Vest

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Valoarea minimă a unui proiect va fi de 500.000 de euro, iar cea maximă de 15 milioane de euro în cazul municipiilor reședință de județ, 10 milioane de euro pentru celelalte municipii și 5 milioane de euro pentru orașe.

Contribuția solicitantului (BL) la finanțarea investiției este de minim 2% din valoarea totală eligibilă a investiției, respectiv suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect. În cazul proiectelor depuse în parteneriat:

a) rata de co-finanțare mai sus-menționată se aplică fiecărui membru al parteneriatului pentru cheltuielile eligibile aferente acestuia;
b) modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat.  Procentul contribuției proprii a solicitantului este de minimum 2% din valoarea totală eligibilă a investiției.

Administrațiile locale au la dispoziție trei luni pentru a pregăti proiectele, cererile de finanțare în cadrul acestor apeluri putând fi depuse în perioada 13.03.2024, ora 8:00-13.11.2024, ora 8:00.

 

Modalitatea de depunere a proiectelor

Prin noul ghid publicat s-au lansat șase apeluri de proiecte, cu termen limită de depunere în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, după cum urmează:

• Patru apeluri competitive, câte unul pentru orașele din fiecare județ – Arad, Caraș-Severin, Hunedoara (fără cele din ITI Valea Jiului) și Timiș;

• Două apeluri necompetitive – unul pentru municipiile reședință de județ și celelalte municipii din Regiunea Vest (fără ITI Valea Jiului) și un apel pentru municipiile și orașele din ITI Valea Jiului.

Informații suplimentare despre apel

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a lansat astăzi, 13 decembrie 2023, șase noi apeluri de proiecte în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027 prin publicarea Ghidului final al solicitantului de finanțare pentru Intervenția regională 7.1A – Revitalizare și regenerare urbană. Un buget total de 131,18 milioane euro prin aceste apeluri, pentru investiții în revitalizare și regenerare urbană în Regiunea Vest.

Se vor finanța proiecte pentru redarea spațiilor publice cetățenilor, cum ar fi: amenajarea de piețe și piațete publice, zone pietonale, inclusiv transformarea unor străzi urbane în zone pietonale, spații comune sau de promenadă, noi amenajări în spațiile verzi existente – scuaruri, parcuri și grădini publice, respectiv spații verzi-albastre existente – malurile cursurilor de apă și lacurilor, canale șamd., măsuri pentru asigurarea conexiunilor de circulație nemotorizată – alei pietonale, trotuare, piste pentru bicicliști, scări de acces, podețe, pasarele, poduri, etc.
Totodată, pe lista investițiilor finanțabile intră crearea de spații și facilități pentru activități recreative de mici dimensiuni în cartierele rezidențiale, în zonele centrale și istorice dens populate, care nu implică desfășurarea de activități economice – locuri de joacă pentru copii, spații pentru sport și socializare, inclusiv pentru deținătorii de animale de companie etc.
De asemenea, în cadrul acestor apeluri de proiecte sunt eligibile inclusiv renovarea feței urbane a clădirilor publice deținute de autorități și instituții publice locale, inclusiv imobile de patrimoniu, în procent limitat, și activitățile de reconversie în folosul cetățenilor a unor zone sau terenuri degradate, abandonate, nefolosite sau cu funcțiuni neadecvate ori depășite.
Complementar se vor finanța: activități integrate pentru asigurarea securității în spațiile publice regenerate – iluminat public și supraveghere video, facilități wi-fi și acces la soluții digitale; achiziția de mobilier urban – bănci, rastele pentru biciclete și coșuri de gunoi, realizarea de toalete publice, cișmele, fântâni arteziene/ jocuri de apă, pergole, scene mobile, panouri de informare și indicatoare de orientare, amenajări pentru sport, joc și recreere, facilități pentru activități culturale, lucrări de iluminat arhitectural etc.; măsuri de accesibilizare pentru persoanele cu nevoi speciale și cu mobilitate redusă, nevăzători sau hipoacuzici; acțiuni de protejare a biodiversității.
Pot beneficia de aceste finanțări unitățile administrativ-teritoriale municipii reședință de județ, municipii și orașe din Regiunea Vest, inclusiv cele aferente ITI Valea Jiului, individual sau în parteneriat cu consilii județene, respectiv cu instituții publice de interes local, în cazul în care acestea din urmă dețin clădiri cu funcțiuni publice, pentru activitățile de renovare a feței urbane a imobilelor.


UPDATE 1! A apărut Corrigendum Nr.1. – 10.01.2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent