Skip to main content

PR Vest lansează apel de proiecte aferent Intervenției regionale 6.1. D – Universități

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PR Vest lansează apel de proiecte aferent Intervenției regionale 6.1. D – Universități

Prioritatea:

6. Regiune educată și atractivă

Obiectivul specific:

4.2. Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR)

Tip Apel:

Necompetitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Vest

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Condițiile de eligibilitate detaliate în cadrul acestui capitol trebuie respectate de către solicitanții de finanțare începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, de raportare și verificare finală a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate/sustenabilitate a proiectului, în condițiile stipulate în cadrul contractului de finanțare, cu următoarele
excepții:
a) valoarea minimă eligibilă a proiectului, prevăzută la capitolul 5.4 Valoarea minimă și maximă eligibilă a unui proiect, a cărei respectare este obligatorie până la momentul încheierii contractului de finanțare, inclusiv.
b) pragurile stabilite pentru cheltuieli în cadrul secțiunii A. Cheltuieli eligibile din Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile, a căror respectare este obligatorie până la finalul perioadei de implementare a contractului de finanțare, inclusiv.

 

Activități Eligibile:

  • Dotarea cu active corporale de tipul mobilier și echipamente a spațiilor universitare: laboratoare, săli de curs și seminar, amfiteatre, aule, etc.;
  • Dotarea cu active necorporale: programe informatice, licențe, software, brevete, dezvoltarea de platforme e-learning, biblioteci
    digitale, digitalizarea cursurilor etc.;
  • Lucrări de modernizare/reabilitare a infrastructurii universitare, maxim 40% din total eligibil;
  • Creșterea calității și accesului la educație, inclusiv pentru dezvoltarea de noi specializări, de tipul Fondului Social European Plus (FSE+), conform
    principiilor Pilonului European al Drepturilor Sociale.

Buget

Buget apel:

101.475.864 RON

Calendar

Data deschiderii:

03 noiembrie 2023 00:00

Data închiderii:

03 august 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Educație

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Vest

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

BUGETUL APELULUI – 21 milioane euro
VALOARE ELIGIBILĂ – Minim 250.000 Euro

Maxim:

2,60 mil. Euro – Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
0,75 mil. Euro – Centrul Universitar al Universității Babeș-Bolyai din ClujNapoca, din Reșița
1,75 mil. Euro – Universitatea din Petroșani
6,30 mil. Euro – Universitatea de Vest din Timișoara
4,32 mil. Euro – Universitatea Politehnică din Timișoara
2,40 mil. Euro – Universitatea de Științe ale Vieții Regele Mihai I din Timișoara
2,88 mil. Euro – Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web http://www.fonduriue.ro/MySMIS2021/SMIS2021+.

 

Manuale de utilizare MySMIS2021/SMIS2021+.

Informații actualizate despre apel

Puteți consulta informații actualizate despre apel accesând pagina PR VEST.


UPDATE 1!  A apărut Corrigendum Nr.1. Detalii aici. – 27.10.2023


UPDATE 2!  A apărut Corrigendum Nr.2. Detalii aici. – 10.01.2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent