Skip to main content

PR SV/MUN/1/7/5.1/2023 – GHIDUL SOLICITANTULUI SPRIJIN PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ INTEGRATĂ – MUNICIPII

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PR SV/MUN/1/7/5.1/2023 – GHIDUL SOLICITANTULUI SPRIJIN PENTRU DEZVOLTARE URBANĂ INTEGRATĂ – MUNICIPII

Prioritatea:

7 - DEZVOLTARE TERITORIALĂ SUSTENABILĂ

Obiectivul specific:

5.1 - PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE ȘI INCLUZIVE ÎN DOMENIUL SOCIAL, ECONOMIC ȘI AL MEDIULUI, PRECUM ȘI A CULTURII, A PATRIMONIULUI NATURAL, A TURISMULUI SUSTENABIL ȘI A SECURITĂȚII ÎN ZONELE URBANE

Buget

Buget:

23.313.459 EUR

Calendar

Data lansării:

01 septembrie 2023

Data deschiderii:

01 octombrie 2023 12:00

Data închiderii:

01 aprilie 2024 12:00

Domenii Apel:

Domenii

Cultură

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Sud-Vest Oltenia

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea financiară pentru apelul de proiecte cu nr. PR SV/MUN/1/7/5.1/2023 este de 23.313.459
Euro (din care FEDR 19.816.440 Euro).

În cadrul apelului de proiecte PR SV/MUN/1/7/5.1/2023, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:
➢ Ajutorul financiar nerambursabil va reprezenta maxim 98% din valoarea cheltuielilor eligibile
si va fi împărțit astfel:
– maxim 85% din valoarea ajutorului nerambursabil reprezintă rata de cofinanțare
acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
– minim 15% din valoarea ajutorului nerambursabil reprezintă rata de cofinanțare din
bugetul de stat (BS).
➢ Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanțare de minim 2% din valoarea
cheltuielilor eligibile.

Informații actualizate despre Apel

Informații actualizate despre Apel regăsiți aici.

Depunere proiecte

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, disponibilă la adresa web https://www.fonduri-ue.ro/mysmis-2021, doar în intervalul 01.10.2023, ora 12:00 si 01.04.2024, ora 12:00.


UPDATE 1!

28 SEPTEMBRIE 2023

Ghidul solicitantului a fost modificat.


UPDATE 2!

30 OCTOMBRIE 2023

Ghidul solicitantului a fost modificat.


UPDATE 3!

07 DECEMBRIE 2023

Ghidul solicitantului a fost modificat.


UPDATE 4!

15 IANUARIE 2024

Ghidul solicitantului a fost modificat.


UPDATE 5!

22 IANUARIE 2024

Ghidul solicitantului a fost modificat.


UPDATE 6!

26 MARTIE 2024

Ghidul solicitantului a fost modificat.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent