Skip to main content

PR Sud-Vest Oltenia lansează Ghidul „Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/ creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PR Sud-Vest Oltenia lansează Ghidul „Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/ creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie”

Prioritatea:

3 - EFICIENŢA ENERGETICĂ ȘI INFRASTRUCTURA VERDE

Obiectivul specific:

2.1/b(i) - PROMOVAREA MĂSURILOR DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programe Regionale

Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Conform Cap. 5 din Ghidul Solicitantului

Activități Eligibile:

Acțiunile sprijinite în cadrul acestei operațiuni vizează:
I. Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv în clădiri cu valoare de patrimoniu;
II. Măsuri conexe care contribuie la implementarea componentei, dar care nu conduc la creșterea eficienței energetice și includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază, inclusiv măsuri de consolidare structurală în funcție de nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate, în procent de maximum 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului;
III. Alte măsuri complementare.

Buget

Buget:

13.227.853 EUR

Calendar

Data deschiderii:

27 iulie 2023 00:00

Data închiderii:

27 ianuarie 2024 00:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Sud-Vest Oltenia

Informații detaliate despre Apel

Rată de cofinanțare

În cadrul apelului de proiecte PR SV/1/3A/2.1/2023, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:
➢ Ajutorul financiar nerambursabil va reprezenta maxim 98% din valoarea cheltuielilor eligibile si va fi împărțit astfel:
– maxim 85% din valoarea ajutorului nerambursabil reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
– minim 15% din valoarea ajutorului nerambursabil reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).
➢ Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanțare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Unde se pot depune proiectele?

Cererile de finanțare vor putea fi depuse exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, începând cu data de 27.07.2023, ora 12:00. Data închiderii apelurilor este 27.01.2024, ora 12:00.


Update 1 – 13.10.2023 – Corrigendum 1 – Ghidul a fost modificat.


Update 2 – 31.10.2023 – Corrigendum 2 – Ghidul a fost modificat.


Update 3 – 6.11.2023 – Corrigendum 3 – Ghidul a fost modificat.


Update 4 – 15.01.2024 – Corrigendum 4 – Ghidul a fost modificat.


Update 5 – 22.01.2024 – Corrigendum 5 – Ghidul a fost modificat.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent