Skip to main content

Apelul „Sprijin pentru transport urban sustenabil și durabil” – ORAȘE

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Apelul „Sprijin pentru transport urban sustenabil și durabil” – ORAȘE

Prioritatea:

4 – MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ

Obiectivul specific:

2.8 – PROMOVAREA MOBILITĂȚII URBANE MULTIMODALE SUSTENABILE, CA PARTE A TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU ZERO EMISII DE DIOXID DE CARBON

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programe Regionale

Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate ale solicitantilor se regăsesc în Ghidul Solicitantului, Capitolul 5.1 Eligibilitatea solicitanților și partenerilor.

Activități Eligibile:

Activitățile eligibile se regăsesc în Ghidul Solicitantului, Capitolul 5.2.2 Activități eligibile.

Buget

Buget apel:

105.587.944,74 RON

Calendar

Data lansării:

06 decembrie 2023

Data deschiderii:

15 ianuarie 2024 00:00

Data închiderii:

15 mai 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Infrastructură

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Sud-Vest Oltenia

Bugetul alocat și rata de confinanțare

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este 21.233.951 euro din care 18.048.858 euro FEDR și 3.185.093 euro contributie națională, de la bugetul de stat și bugetul local.

În cadrul apelului de proiecte PR SV/Orașe/4/2.8/2023, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:
➢ Ajutorul financiar nerambursabil va reprezenta maxim 98% din valoarea cheltuielilor eligibile si va fi împărțit astfel:
– maxim 85% reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
– minim 13% reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).
➢ Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanțare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.


UPDATE 1! A fost publicat Corrigendum Nr.1. – 12 IANUARIE 2024


UPDATE 2! A fost publicat Corrigendum Nr.2. – 29 IANUARIE 2024


UPDATE 3! A fost publicat Corrigendum Nr.3. – 15 MARTIE 2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent