Skip to main content

PR Sud-Vest Oltenia lansează apelul pentru strategii teritoriale integrate

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PR Sud-Vest Oltenia lansează apelul pentru strategii teritoriale integrate

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

.

Activități Eligibile:

.

Buget

Calendar

Data deschiderii:

28 iunie 2023 00:00

Data închiderii:

30 august 2024 16:30

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Sud-Vest Oltenia

Unde pot fi depuse proiectele?

Documentația se transmite în format electronic pe adresa de email a ADR SV Oltenia:
office@adroltenia.ro. Toate documente transmise vor fi semnate electronic de reprezentantul legal al solicitantului sau persoana împuternicită. Adresa de înaintare va primi un nr. de înregistrare din partea ADR SV Oltenia.

❖ Documente solicitate la depunerea ST/SIDU:
• Adresa de înaintare;
• Strategia Teritorială/SIDU (documentul integral);
• Raportul de selectie si prioritizare (procedura; criterii de selectie aprobate de structura de guvernanta responsabila; lista proiecte prioritizate/raportul final al procesului de selecție fise de proiecte;
• Hotărârea Consiliului Local a UAT municipiul reședință de județ şi/sau, după caz, Hotărârile de Consiliul Local ale UAT-urilor ce fac parte din zona funcțională urbană, sau a celorlalte municipii sau orașe de aprobare a S.T.;
• Hotărârea de constituire a Parteneriatului/Acordului de Asociere, dacă este cazul;
• Decizia finală/decizia etapei de încadrare emisă de autoritatea competentă privind Evaluarea Strategică de Mediu, conform HG nr. 1076/2004;
• Declarația reprezentantului legal de asumare, inclusiv ale reprezentanților legali ai celorlalte UAT din zona funcțională urbana (daca e cazul) si cu privire la parcurgerea procesului de consultare publică, inclusiv documentele doveditoare ale ST/SIDU;
Hotărârea Consiliului Local a UAT municipiul reședință de județ şi/sau, după caz, Hotărârile de Consiliul Local ale UAT-urilor ce fac parte din zona funcțională urbană, sau a celorlalte municipii sau orașe de aprobare a P.M.U.D.;
• Extras din PMUD care sa conțină lista de proiecte sau PMUD.

Instrucțiuni

ADR SV Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest (PR SV) Oltenia 2021-2027, publică:

Instrucțiunea nr. 11/22.02.2024 privind actualizarea listelor prioritare din SIDU/ SDT pentru Apelul strategii teritoriale integrate.

Informații suplimentare despre Apel

Pot fi consultate informații suplimentare despre Apel, accesând linkul – https://por2021-2027.adroltenia.ro/apel-strategii-teritoriale-integrate____/


UPDATE 1! A apărut Corrigendum Nr.1 la Ghidul Solicitantului. – 28 noiembrie 2023

Apelul necompetitiv de documente strategice SIDU/SIDT a fost prelungit cu o lună, până la data de 28.12.2023, ora 16:30.


UPDATE 2! – Ghidul solicitantului a fost modificat  – 21.12.2023

Corrigendum-ul modifică:  Ghidul Strategii Teritoriale Integrate se modifică si se completează după cum urmează:
I. Subcapitolul 4.2. Dată lansare: ”Data și ora închiderii apelului de documente strategice (SIDU/SIDT): 28.12.2023, ora:16:30.
se modifică in:
II. Subcapitolul 4.2. Dată lansare: ”Data și ora închiderii apelului de documente strategice (SIDU/SIDT): 29.01.2024, ora:16:30


UPDATE 3! – Ghidul solicitantului a fost modificat  – 29.01.2024


UPDATE 4! – Ghidul solicitantului a fost modificat  – 29.02.2024. Termenul de depunere a strategiilor urbane până a fost prelungit până la data de 29.03.2024, ora 16:30.


UPDATE 5! – Ghidul solicitantului a fost modificat  – 27.03.2024. Termenul de depunere a strategiilor urbane până a fost prelungit până la data de 30.04.2024, ora 16:30.


UPDATE 6! – Ghidul solicitantului a fost modificat  – 26.04.2024. Termenul de depunere a strategiilor urbane până a fost prelungit până la data de 31.05.2024, ora 16:30.


UPDATE 7! – Ghidul solicitantului a fost modificat  – 31.05.2024. Termenul de depunere a strategiilor urbane până a fost prelungit până la data de 01.07.2024, ora 12:00.


UPDATE 8! – Ghidul solicitantului a fost modificat  – 18.06.2024. Termenul de depunere a strategiilor urbane până a fost prelungit până la data de 30.08.2024, ora 16:30.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent