Skip to main content

PR Sud – Est lansează apelul 5.4 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PR Sud – Est lansează apelul 5.4 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar

Prioritatea:

5 - O regiune educată

Obiectivul specific:

4.2. - Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR)

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Sud – Est

Programe Regionale

Beneficiari eligibili

Învățământ universitar, Parteneriate

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Cap.5

Activități Eligibile:

Pentru atingerea Obiectivului specific sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de intervenții:

  • construire/ extindere/ modernizare/ dotare infrastructurii, în special prin investiții în dotarea laboratoarelor de specialitate;
  • accesibilizarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități;
  • activități de cooperare teritorială  cu alte entități din Uniunea Europeană în legătură cu obiectivul principal al proiectului.
  • lucrări auxiliare care cuprind lucrări de consolidare a clădirilor aflate în risc seismic, acestea fiind eligibile într-un procent de maxim 15 % din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente cap.1, cap.2, cap.4 (punctele 4.1 – 4.6) și cap. 5 (punctul 5.1.1) din bugetul cererii de finanțare.

Prin proiectele implementate, studenții vor beneficia de săli de clasă, amfiteatre și laboratoare moderne și dotate la standarde internaționale.

Buget

Buget apel:

99.452.000 RON

Calendar

Data deschiderii:

22 februarie 2024 00:00

Data închiderii:

21 august 2024 00:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Sud-Est

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea apelului de proiecte PRSE/5.4/1/2023 este de 20.000.000 euro (FEDR+ contribuție națională), din care 11.000.000,00 euro (FEDR) și 9.000.000 euro contribuție națională.

În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul:
– rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională de 55% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului,
– respectiv de 43% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).
Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 2 % din valoarea cheltuielilor eligibile.
Valoarea eligibilă a investiției reprezintă suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 22 februarie 2024, ora 10.00 – 21 august 2024, ora 16.00

 

Informații suplimentare despre apel

UPDATE 1 !!!!

A apărut Corrigendum nr. 1

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent