Skip to main content

PR Sud – Est lansează apelul 5.1 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PR Sud – Est lansează apelul 5.1 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar

Prioritatea:

5 - O regiune educată

Obiectivul specific:

4.2. - Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR)

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Sud – Est

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Cap.5

Activități Eligibile:

Pentru atingerea Obiectivului specific sunt avute în vedere realizarea de:

activități de tip FEDR, respectiv:

construirea, extinderea, modernizarea și dotarea infrastructurii;
adaptarea infrastructurii educaționale pentru persoanele cu mobilitate redusă/dizabilități ;
activități de cooperare teritorială cu alte entități din Uniunea Europeană în legătură cu obiectivul principal al proiectului;
lucrări auxiliare care cuprind lucrări de consolidare a clădirilor aflate în risc seismic, acestea fiind eligibile într-un procent de maxim 15 % din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente cap.1, cap.2, cap.4 (punctele 4.1 – 4.6) și cap. 5 (punctul 5.1.1) din bugetul cererii de finanțare.

cât și activități de tip FSE, respectiv:

asigurarea serviciilor de mediere școlară/consiliere pentru comunitățile defavorizate;
asigurarea accesului copiilor cu CES la serviciile de consiliere și asistență psihopedagogică și de terapie a tulburărilor de limbaj;
consilierea/informarea și sprijinirea părinților copiilor defavorizați;
asigurarea / dezvoltarea și utilizarea de noi servicii şi materiale de învăţare;
promovarea de bune practici în aria facilitării accesului la învățământul preșcolar, valorificând rezultatele unor proiecte/programe inițiate sau dezvoltate în parteneriat, inclusiv la nivel transnațional.

Buget

Buget apel:

42.705.683,32 RON

Calendar

Data deschiderii:

22 februarie 2024 00:00

Data închiderii:

21 august 2024 00:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Sud-Est

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea apelului de proiecte PRSE/5.1/1/2023 este de 8.588.200 euro (FEDR+ contribuție națională), din care 4.723.510 euro (FEDR) și 3.864.690 euro contribuție națională (alcătuită din cofinanțarea de la bugetul de stat și cofinanțarea beneficiarului).

În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se va lua în calcul:
• rata de cofinanțare acordată din partea Uniunii Europene este de maxim 55% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR),
• maxim 43% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).
• minim 2 % din valoarea cheltuielilor eligibile reprezinta contributia solicitantului.

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de cereri de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, doar în intervalul 22.02.2024, ora 10 – 21.08.2024, ora 16.

Informații suplimentare despre Apel

UPDATE 1! A apărut Corrigendum NR.1. – 24 aprilie 2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent