Skip to main content

Ghidul solicitantului 132.A.2 – „Sprijinirea dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentă”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul solicitantului 132.A.2 – „Sprijinirea dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentă”

Prioritatea:

1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectivul specific:

1.3: Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programe Regionale

Programul Regional Nord-Vest

Beneficiari eligibili

Întreprinderi mici și mijlocii

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Cap.5.

Activități Eligibile:

Tipurile de acțiuni sprijinite în cadrul prezentului apel de proiecte sunt următoarele:

  • suport pentru trecerea în producție a unor rezultate CDI, consultanță pentru inovare sau adoptarea unor soluții inovatoare și pregătirea pentru punerea lor pe piață, de către IMM-uri;
  • sprijin acordat sub formă de granturi în favoarea dezvoltării activităților economice (ex: investiții pentru dezvoltarea și/sau diversificarea capacității de producție/prestarea de servicii, achiziționarea de noi tehnologii, etc.) propuse de IMM-uri, pentru a asigura sustenabilitate și reziliență, în cadrul parcurilor de specializare inteligentă.

Buget

Buget:

49.507.054 EUR

Calendar

Data lansării:

20 februarie 2024

Data deschiderii:

26 aprilie 2024 10:00

Data închiderii:

27 octombrie 2025 10:00

Domenii Apel:

Domenii

Antreprenoriat

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Nord-Vest

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea prezentului apel de proiecte (FEDR + BS) este de 49.507.054,25 euro, din care 42.080.996,00 euro FEDR și 7.426.058,25 euro cofinanțare din BS.

Informații privind rata de cofinanțare pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Subcapitolul 3.4 „Rata de cofinanțare”.

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro, doar în intervalul menționat mai sus.

Informații suplimentare despre apel

  1. A fost modificat Ghidul solicitantului [5 aprilie 2024] . Deschiderea apelului a fost amânată până pe 26 aprilie 2024, ora 10. Data de închidere – 27 octombrie 2024.
  2. A fost modificat Ghidul solicitantului [24 aprilie 2024] . Deschiderea apelului a fost amânată până pe 10 iunie 2024, ora 10. Data de închidere – 10 decembrie 2024.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent