Skip to main content

PR Nord – Est lansează ghidul „Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PR Nord – Est lansează ghidul „Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale”

Prioritatea:

2. NORD-EST – O REGIUNE MAI DIGITALIZATĂ

Obiectivul specific:

VALORIFICAREA AVANTAJELOR DIGITALIZĂRII, ÎN BENEFICIUL CETĂȚENILOR, AL COMPANIILOR, AL ORGANIZAȚIILOR DE CERCETARE ȘI AL AUTORITĂȚILOR PUBLICE

Tip Apel:

Necompetitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programe Regionale

Programul Regional Nord-Est

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Condițiile de eligibilitate pot fi consultate în ghidul solicitantului, Cap. 5.

Activități Eligibile:

 • servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de digitalizare de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în Studiul de fezabilitate digitală, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare
 • achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-Commerce, IoT (Internet of Things), etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune
 • realizarea de rețele LAN/WiFi
 • achiziționarea licențelor software, achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor
 • software, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), soluții E-Commerce, mail-room-uri digitale, realitate virtuală/augmentată, tehnologii Blockchain, etc. și integrarea acestora în BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul.
 • achiziționarea unui website de prezentare a companiei
 • servicii social media pe perioada implementării proiectului
 • achiziționarea/utilizarea pe perioada de implementare a proiectului, a unui nume de domeniu nou
 • servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil
 • achiziția de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare a proiectului
 • achiziționarea de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele, pe perioada de implementare a proiectului
 • instruirea de către terți a personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a
 • personalului care va asigura mentenanța, daca este cazul, în situația în care acest serviciu nu este inclus în prețul de furnizare al echipamentelor/software-ului.
 • servicii de auditare tehnică – un raport de audit tehnic care confirmă îndeplinirea/utilizarea
 • tehnologiilor DESI 2019 asumate în cererea de finanțare

Buget

Buget:

32.000.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

06 noiembrie 2023 10:00

Data închiderii:

01 martie 2024 10:00

Domenii Apel:

Domenii

Digitalizare

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Nord-Est

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea financiară este de 31.000.000 Euro (26.350.000 Euro FEDR + 4.650.000 mil. Euro BS), iar contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis (a se vedea secțiunea 3.13. „Reguli privind ajutorul de stat”).

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului la care se adaugă valoarea neeligibilă, dacă este cazul.

 

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+ disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro/, doar în intervalul 01.10.2023, ora 10:00 – 30.11.2023, ora 10:00.

 

Manuale de utilizare MySMIS.

Informații suplimentare despre ghid

Puteți consulta informații suplimentare despre ghid accesând pagina PR Nord – Est.


UPDATE 1! 29 SEPTEMBRIE 2023 – Ghidul a fost modificat. 

Principalele modificări se referă la:

Actualizarea Capitolului 4. Informații administrative despre apelul de proiecte, astfel:
4.1. Data deschiderii apelului de proiecte
Data: 06.11.2023, ora 10:00
4.3.1. Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte
Data: 06.11.2023, ora 10:00
4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte
Data: 06.01.2024, ora 10:00
Actualizarea Anexei 1 la Ghidul solicitantului cu modalitatea de completare a secțiunilor 3.17. Plan de achiziții și 3.22. Buget proiect.
Completarea Anexelor 2 – Declarația unică, 9 – Lista echipamente, dotări si servicii și 12 – Grila Contractare
Corectarea unor erori de redactare


UPDATE 2! 26 OCTOMBRIE – Ghidul a fost modificat. 

Principalele modificări se referă la:

Actualizarea Secțiunii 3.1 Tipul de apel, astfel:
Dacă lista preliminară de potențiali solicitanți eligibili conține cel puțin 800 de firme, din această listă vor fi selectate aleatoriu, prin metoda RCT (Randomized Controlled Trial), utilizând o procedură acreditată de selecție, jumătate din numărul celor declarate eligibile, care vor fi invitate, în mod formal, să depună o cerere de finanțare în cadrul sesiunii de depunere ce va fi ulterior deschisă în MySMIS2021/SMIS2021+.
Actualizarea Secțiunii 6. Indicatori de etapa
Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de minimum o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului.
Actualizarea secțiunilor 7.6 Anexele și documentele obligatorii la momentul contractării și 12.2 Mecanismul cererilor de plata


UPDATE 3! – 04 DECEMBRIE 2023 – Ghidul a fost modificat.

Principalele modificări se referă la:

 • Au fost adăugate următoarele anexe:
  > Anexa 20 (Anexa 5 la Contractul de finanțare) – Condițiile de acordare a ajutorului de minimis
  > Anexa 21 (Anexa 6 la contractul de finanțare) – Condiții specifice ale contractului de finanțare
 • Au fost aduse completări, pentru claritate, în secțiuni din Ghidul solicitantului, Anexa 1 – Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare, Anexa 5 – STUDIU DE FEZABILITATE DIGITALĂ și Anexa 18 – Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile.

UPDATE 4! – 20 DECEMBRIE 2023 – Ghidul a fost modificat.

Principalele modificări se referă la:

 • Actualizarea Capitolului 4. Informații administrative despre apelul de proiecte, astfel:

4.3.2.     Data și ora închiderii apelului de proiecte

 Data: 15.02.2024, ora 10:00

 • Actualizarea Capitolului 5.Condiții de eligibilitate, astfel:

5.3.1.     Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor.

 • Ordinul comun MIPE 4013/23.10.2023/ OMF5316/27.11.2023 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art.9 alin (1) si (2) din HG 873/2002

UPDATE 5! – 8 februarie 2024 – Ghidul a fost modificat.

Principalele modificări se referă la:

Actualizarea Capitolului 4. Informații administrative despre apelul de proiecte, astfel:
4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte
Data: 01.03.2024, ora 10:00
Conformarea cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027


UPDATE 6! – 20 februarie 2024 – Ghidul a fost modificat.

Actualizarea și completarea următoarelor secțiuni din Ghidul Solicitantului:
3.13. Reguli privind ajutorul de stat
5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor
5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor
8.8. Contestații
Actualizarea următoarelor anexe:
Anexa 1 – Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare
Anexa 11 – Grila de evaluare tehnica si financiara
Anexa 12 – Grila Contractare
Anexa 14 – Reguli privind ajutoarele de minimis
Anexa 17 – Declarația privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare
Anexa 18 – Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile
Anexa 20 (Anexa 5 la Contractul de finanțare) – Condițiile de acordare a ajutorului de minimis

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent