Skip to main content

PR Nord – Est lansează apelurile de strategii de dezvoltare teritorială (DUI/1 și DUI/2)

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PR Nord – Est lansează apelurile de strategii de dezvoltare teritorială (DUI/1 și DUI/2)

Tip Apel:

Necompetitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Nord-Est

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

.

Activități Eligibile:

.

Buget

Buget:

769.134.000 EUR

Calendar

Data lansării:

21 iulie 2023

Data deschiderii:

21 august 2023 00:00

Data închiderii:

30 septembrie 2024 16:30

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Nord-Est

Depunerea proiectelor

Cererile de finanțare vor fi întocmite în conformitate cu formatele stabilite în cadrul ghidurilor solicitantului și vor fi încărcate în MY SMIS împreună cu anexele solicitate în cadrul apelurilor de proiecte.

 

Manualul de utilizare MySMIS2021 poate fi consultat aici.

Informații suplimentare despre apeluri

Apel PR/NE/2023/DUI/1 – pentru municipiile reşedință de județ din Regiunea Nord-Est
Scopul acestui apel este de a selecta strategiile conforme şi admisibile depuse de municipiile reşedință de județ în vederea accesării finanțărilor disponibile pentru dezvoltare urbană din PR Nord-Est 2021-2027 (prioritățile P2, P3, P4, P6, P7).
Data lansării apelului de Strategii de Dezvoltare Teritorială (SDT): 21.07.2023.
Data începerii depunerii de Strategii de Dezvoltare Teritorială (SDT): 21.08.2023.
Data și ora închiderii apelului de Strategii de Dezvoltare Teritorială (SDT): 29.03.2024, ora: 14.00.
Data și ora închiderii apelului de Strategii de Dezvoltare Teritorială se referă la data-limită de depunere a documentelor strategice de către municipiile reședință de județ pentru etapa de verificare a conformității administrative și a admisibilității SDT.
Solicitanți: Unități administrativ teritoriale municipii reşedință de județ;
Mecanism de selecție: necompetitiv, depunere continuă a strategiilor;


Apel PR/NE/2023/DUI/2 – pentru municipiile (altele decât municipii reşedință de județ) si oraşele din Regiunea Nord-Est
Scopul acestui apel este de a selecta strategiile conforme şi admisibile depuse de municipii (altele decât municipiile reşedință de județ) şi oraşe în vederea accesării finanțării din Prioritatea 7 a PR Nord-Est 2021-2027.
Data lansării apelului de Strategii de Dezvoltare Teritorială (SDT): 21.07.2023.
Data începerii depunerii de Strategii de Dezvoltare Teritorială (SDT): 21.09.2023.
Data și ora închiderii apelului de Strategii de Dezvoltare Teritorială (SDT): 29.03.2024, ora: 14.00.

Data și ora închiderii apelului de Strategii de Dezvoltare Teritorială se referă la data-limită de depunere a documentelor strategice de către municipii (altele decât municipiile reședință de județ) și orașe pentru etapa de verificare a conformității administrative și a admisibilității SDT.
Solicitanți: Unități administrativ teritoriale municipii (altele decât municipiile reşedință de județ) şi oraşe din Regiunea Nord-Est
Mecanism de selecție: necompetitiv, depunere continuă a strategiilor.

 

**Pentru informații suplimentare, vă rugăm consultați pagina PR Nord – Vest.**


Corrigendum nr. 1! – 20 DECEMBRIE 2023

A fost actualizat Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane.

Dintre principalele modificări amintim următoarele:

Modificarea Capitolului 4 Apelul de Strategii De Dezvoltare Teritorială, secțiunea 1 Perioada în care pot fi depuse Strategiile de Dezvoltare Teritorială astfel:
„A) Municipii reședință de județ

……..

Data și ora închiderii apelului de Strategii de Dezvoltare Teritorială (SDT): 29.03.2024, ora: 14.00.

…..

B) Municipii (altele decât municipiile reședință de județ) și orașe
….

Data și ora închiderii apelului de Strategii de Dezvoltare Teritorială (SDT): 29.03.2024, ora: 14.00.

….”

În Capitolul 5 Etape obligatorii pentru accesarea finanțărilor disponibile pentru Dezvoltare Urbană din PR NORD-EST 2021 – 2027, secțiunea 1 Etape obligatorii în cazul utilizării instrumentului DUI Nord-Est pentru accesarea finanțărilor disponibile pentru dezvoltare urbană durabilă din PR Nord-Est 2021 – 2027 – s-a eliminat prevederea potrivit căreia „De asemenea, în cazul municipiilor și orașelor se pot solicita completări, respectiv depunerea de documente suplimentare, cu condiția ca aceste documente să fi existat la data depunerii SDT.” S-a introdus mențiunea potrivit căreia, în cazul documentelor strategice depuse de municipii și orașe, ” …, în situația în care, urmare a verificărilor realizate, experții implicați în acest proces consideră că informațiile furnizate nu sunt suficient de clare/detaliate/coerente/corelate/etc., se pot transmite oricăte solicitări de clarificări sunt necesare, inclusiv de prezentare a unor documente obligatorii la depunere care nu au fost anexate sau care nu au fost întocmite la momentul respectiv (completarea documentației)„.


Corrigendum nr. 2! – 26 MARTIE 2024

A fost actualizat Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane.

Singura modificare realizată vizează prelungirea termenului de închidere a apelului de Strategii de Dezvoltare Teritoriala PR/NE/2023/DUI/1 de la 29.03.2024 până la 28.06.2024


Corrigendum nr. 3! – 20 IUNIE 2024

A fost actualizat Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane.

Modificările realizate vizează prelungirea termenului de închidere a apelurilor de Strategii de Dezvoltare Teritorială după cum urmează:
A) Municipii reședința de județ – apel PR/NE/2023/DUI/1 – se prelungește termenul de închidere a apelului de la 28.06.2024 până la 30.08.2024;
B) Municipii (altele decât municipiile reședință de județ) și orașe – apel PR/NE/2023/DUI/2 – se prelungește termenul de închidere a apelului de la 28.06.2024, ora 14.00 până la 30.09.2024, ora 16.30;

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent