Skip to main content

PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1 Ghidul „Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 1”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1 Ghidul „Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 1”

Prioritatea:

1 NORD-EST – O REGIUNE MAI COMPETITIVĂ, MAI INOVATIVĂ

Obiectivul specific:

1.3 - Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programe Regionale

Programul Regional Nord-Est

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Capitolul 5.

Activități Eligibile:

  • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente;
  • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice;
  • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare;
  • investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice;
  • activități de marketing și branding.

Buget

Buget:

43.500.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

24 noiembrie 2023 10:00

Data închiderii:

31 decembrie 2023 10:00

Domenii Apel:

Domenii

Antreprenoriat

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Nord-Est

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea nerambursabilă aferentă prezentului apel de proiecte este de 30 milioane euro (25.5 mil. euro FEDR + 4.5 mil. euro BS).

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare și documentele aferente se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+, în perioada 15.11.2023, Ora: 10:00 – 15.12.2023, Ora: 10:00.


Corrigendum 1  – Data deschiderii a fost modificată (24 noiembrie 2023 în loc de 15 noiembrie 2023).


Corrigendum 2  – Data închiderii a fost modificată (31 decembrie 2023 în loc de 25 decembrie 2023).


Corrigendum 3 – A fost modificat Ghidul solicitantului. – 16 ianuarie 2024


Corrigendum 4 – A fost modificat Ghidul solicitantului. – 08 martie 2024


Corrigendum 5 – A fost modificat Ghidul solicitantului. – 19 aprilie 2024


Corrigendum 6 – Bugetul a fost suplimentat cu 13,5 milioane euro față de alocarea inițială (30 mil. euro)


Corrigendum 7

Decizia a fost luată având în vedere:

  • numărul ridicat de proiecte depuse în cadrul apelului de proiecte PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1 – Microîntreprinderi, care întrunesc pragul de excelență (281 față de 200 estimate)
  • modificarea Ghidului Solicitantului pentru apelul PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1 – Microîntreprinderi, în data de 04.06.2024, prin suplimentarea alocării inițiale aferente apelului cu 13,5 milioane euro, fonduri suplimentare destinate contractării proiectelor care întrunesc pragul de excelență

Astfel, se prelungește termenul limită de semnare a contractelor de finanțare aferente apelului de proiecte PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1 – Microîntreprinderi cu 73 zile calendaristice, până la data de 09.09.2024.

Instrucțiunea nr. 10 poate fi consultată aici.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent