Skip to main content

PNRR C7/I9 – Ghidul Solicitantului „Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PNRR C7/I9 – Ghidul Solicitantului „Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale”

Investiția:

9. ”DIGITALIZAREA SECTORULUI ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE"

Detalii

Beneficiari eligibili

Organizații non-guvernamentale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

Activități Eligibile:

În cadrul prezentului apel de proiecte sunt eligibile pentru acordarea granturilor activitățile care au ca scop sprijinirea transformării digitale a organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) și creșterea nivelul de alfabetizare digitală în rândul personalului, astfel:
– activități pentru investiții în infrastructura digitală a ONG-urilor: achiziționarea de echipamente TIC și periferice (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de rețea, echipamente periferice, etc.), dezvoltarea/achiziționarea de aplicații software dedicate sectorului ONG (soluții de management financiar (inclusiv compatibile cu sistemul RO e-factura), administrarea resurselor umane, managementul voluntarilor, managementul și retenția donatorilor etc);
– activități privind dezvoltarea competențelor digitale ale personalului și voluntarilor în ceea ce privește furnizarea de servicii la distanță beneficiarilor;
– dezvoltarea de platforme și soluții CRM (gestionarea relațiilor cu clienții) și achiziționarea de echipamente aferente;
– alte activități privind achiziția de active necorporale: licențe (achiziţionarea licenţelor software pentru server, licenţelor necesare operării calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licenţelor software antivirus precum şi pachetelor software tip office), alte programe informatice în scopul transformării digitale a organizației;
– construirea/modernizarea reţelei LAN necesară pentru implementarea proiectului;
– achiziţionarea serviciilor de dezvoltare/îmbunătățire a unui website de prezentare a ONG-ului;
– achiziţionarea unui nume de domeniu nou “.ro” – în cazul în care beneficiarul nu are un domeniu la data depunerii cererii de finanţare;
– achiziţionarea şi implementarea soluţiei de semnătură electronică (de la furnizori autorizaţi) – activitate eligibilă, inclusiv înainte de semnarea contractului de finanțare;
– achiziţionarea de aplicaţii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităţi în scopul creșterii nivelului de accesibilizare a serviciilor digitale pentru persoanele vulnerabile;
– activități privind asigurarea accesului la bănci de date, servicii de cloud computing (Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS)) și de stocare a datelor, biblioteci sau alte servicii conexe.

Buget

Buget:

9.000.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

29 aprilie 2024 00:00

Data închiderii:

23 mai 2024 23:59

Domenii Apel:

Domenii

Digitalizare

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Modalitatea de depunere a proiectelor

Solicitările de finanțare și documentele anexate vor fi transmise on-line prin utilizarea platformei pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Platforma poate fi accesată la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro.

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul total din PNRR este de 9 milioane euro4, la care se adaugă TVA aferentă cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile (în acest caz, TVA este suportată din bugetul de stat, în conformitate cu art. 13, alin. (1) lit. b) din OUG nr. 124/2021). Bugetul din PNRR este alocat astfel:
a) 4,5 milioane euro din PNRR pentru ONG-uri care desfășoară activitate economică (conform schemă de ajutor de minimis aprobată prin ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr.984/11.04.2024);
b) 4,5 milioane euro din PNRR pentru ONG-uri care nu desfășoară activitate economică.

(1) În cadrul prezentului apel, valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect este de minimum 25.000 euro și maximum 70.000 euro, sumele menționate fiind calculate în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte.
(2) Valoarea finanțării nerambursabile se va determina în funcție de gradul de digitalizare a ONG-ului la finalizarea perioadei de implementare a proiectului (ca urmare a implementării proiectului), conform DESI (2021), astfel:
• 25.000 și 40.000 euro pentru îndeplinirea a cel puțin 5 criterii DESI;
• 40.001 și 55.000 euro pentru îndeplinirea a cel puțin 7 criterii DESI;
• 55.001 și 70.000 euro pentru îndeplinirea a cel puțin 9 criterii DESI.
(3) Beneficiarii vor asigura din surse proprii o cofinanțare de minim 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.
(4) Valoarea finanțării nerambursabile, acordată ca ajutor de minimis pe un proiect depus de un ONG care desfășoară activitate economică, se va încadra în plafonul de minimis de 300.000 Euro, calculat la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului și cu respectarea condițiilor de cumul aplicabile ajutorului de minimis.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.


[15.05.2024]Corrigendum nr.1 – Apelul a fost prelungit până pe 23.05.2024, ora de inchidere 23.59.

.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent