Skip to main content

PEO lansează apelul „România la orizont 2030: Creșterea relevanței internaționale prin internaționalizarea învățământului superior”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PEO lansează apelul „România la orizont 2030: Creșterea relevanței internaționale prin internaționalizarea învățământului superior”

Prioritatea:

7 „Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic“

Obiectivul specific:

4.5. „Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum ș

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Educație și Ocupare

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Cap.5.

Activități Eligibile:

Principalele activități eligibile sprijinite în cadrul prezentului apel sunt cele care vizează facilitarea monitorizării angajabilității absolvenților de învățământ superior prin dezvoltarea de instrumente sistemice și a mecanismelor instituționale la nivelul universităților, respectiv:

Activitatea 1 – Sprijinirea atragerii de studenți din străinătate, în special în domeniile de studiu strategice/prioritare (activitate obligatorie);
Activitatea 2 – Debirocratizarea și digitalizarea internaționalizării educației și cercetării (activitate obligatorie);
Activitatea 3 –Sprijinirea politicilor publice din domeniul internaționalizării educației în vederea creșterii numărului de studenți internaționali (activitate obligatorie)
Activitatea 4 – Adaptarea mecanismelor de finanțare de la nivel internațional “performance based research funding” și elaborarea unui cadru de monitorizare și evaluare pentru sprijinirea dezvoltării continue a instituțiilor de învățământ superior pe model internațional, în vederea creșterii calității, eficienței și relevanței acestora (activitate obligatorie).

Calendarul de desfășurare a activităților proiectului va fi corelat cu structura anului universitar.

Buget

Buget:

5.193.112 EUR

Calendar

Data lansării:

31 ianuarie 2024

Data deschiderii:

31 ianuarie 2024 16:00

Data închiderii:

29 februarie 2024 16:00

Domenii Apel:

Domenii

Educație

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul alocat apelului de proiecte este în cuantum de 5.193.112 euro, din care contribuția UE este în valoare maximă de 4.178.897 euro și 1.014.215 euro contribuție națională.

Rata de cofinanțare
Rata de cofinanțare UE reprezintă 80,47 % din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererea de finanțare se depune exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent