Skip to main content

PEO lansează apelul „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare I – Confederații“

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PEO lansează apelul „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare I – Confederații“

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Educație și Ocupare

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

În cadrul prezentului apel de proiecte, proiectele pot fi depuse având solicitant unic sau în parteneriat constituit din două sau mai multe entități din categoriile eligibile menționate la 5.1.2 și 5.1.3, în baza unui Acord de parteneriat, partenerii având înțelesul prevederilor de la secțiunea 1.8. Reguli aplicabile în cazul parteneriatului, din Ghidul Solicitantului – Condiții Generale PEO 2021-2027.
Pentru a fi eligibil solicitantul/partenerii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
➢ Să se încadreze în categoria de solicitant eligibil conform prevederilor Ghidului Solicitantului Condiții Generale și cu prevederile subcapitolului 5.1.2 „Categorii de solicitanți eligibili“ și cu prevederile subcapitolului 5.1.3 „Categorii de parteneri eligibili“ din prezentul Ghid al Solicitantului Condiții Specifice;
➢ Să se încadreze în regulile generale de eligibilitate stabilite în Tabelul nr. 2 „Cerințe generale privind eligibilitatea Solicitantului și a Partenerilor“ definite prin Ghidul Solicitantului Condiții Generale PEO;
➢ Să nu se încadreze în situațiile prevăzute în Tabelul 3 „Situații în care solicitantul sau partenerul nu este eligibil pentru finanțare“ definite prin Ghidul Solicitantului Condiții Generale PEO.

Activități Eligibile:

Prezentul apel vizează furnizarea de pachete integrate pentru partenerii sociali care au în vedere acces mai facil la informații, realizarea de studii și analize pe piața muncii, creșterea reprezentativității, acces la formare profesională specifică, dezvoltarea organizației și consolidarea dialogului social.

Buget

Buget:

20.000.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

11 august 2023 16:00

Data închiderii:

10 noiembrie 2023 16:00

Domenii Apel:

Domenii

Ocupare

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul și rata de cofinanțare

Alocarea financiară a apelului de proiecte este de 20.000.000 euro (contribuția UE+ contribuția națională), din care:
➢ pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), alocarea este de 16.179.775,28 euro, din care contribuția UE este de 13.752.808,99 euro (corespunzând unei contribuții UE de 85%), iar contribuția națională este de 2.426.966,29 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 15%);
➢ pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), alocarea este de 3.820.224,72 euro, din care contribuția UE este de 1.528.089,89 euro (corespunzând unei contribuții UE de 40%), iar contribuția națională este de 2.292.134,83 euro (corespunzând unei contribuții naționale de 60%).
Pentru proiectele finanțate în contextul prezentului apel cu acoperire națională, valoarea eligibilă a proiectului, contribuția proprie, cofinanțarea UE, asistența financiară nerambursabilă solicitată vor fi defalcate automat de sistemul informatic pe cele două tipuri de regiuni de dezvoltare (mai puțin dezvoltate/regiune mai dezvoltată) în baza unei pro-rate (pentru regiunea dezvoltată – 19,10%, iar pentru regiunile mai puțin dezvoltate – 80,90% din total).

 Rata de cofinanțare:
Cuantumul asistenței financiare nerambursabile se stabilește în mod individual, în funcție de modalitatea de organizare juridică a solicitantului/partenerilor în conformitate cu capitolul 2.2. „Cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului“ din Ghidul Solicitantului – Condiții Generale PEO.

Depunerea proiectelor

Cererea de finanțare se depune exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+.

!!Data deschiderii apelului de proiecte pentru depunerea proiectelor va fi comunicată prin corrigendum la prezentul Ghid al Solicitantului Condiții Specifice cu minim 10 zile calendaristice înainte de data deschiderii apelului de proiecte.

 

Manualul de utilizare MySMIS2021 poate fi consultat aici.

Informații suplimentare despre apel

Informații despre ghid și anexele apelului pot fi consultate accesând pagina AM PEO.


UPDATE 1!

Ghidul solicitantului a fost modificat. Data deschiderii apelului este 1 august 2023.


UPDATE 2!

Ghidul solicitantului a fost modificat. Perioada de depunere a fost prelungită până pe 10 noiembrie 2023, ora 16.


UPDATE 3!

Ghidul solicitantului a fost modificat. Mai multe informații aici.


UPDATE 4!

Ghidul solicitantului a fost modificat. Mai multe informații aici.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent