Skip to main content

PEO lansează apelul „Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT – Stagii de practică pentru elevi”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PEO lansează apelul „Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT – Stagii de practică pentru elevi”

Prioritatea:

08 – „Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic

Obiectivul specific:

4.5 „Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+)“

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Educație și Ocupare

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pentru a fi eligibil solicitantul/partenerul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Să se încadreze în categoria de solicitant eligibil conform prevederilor Ghidului Solicitantului Condiții Generale și cu prevederile subcapitolului 5.1.2 „Categorii de solicitanți eligibili“ și cu prevederile subcapitolului 5.1.3 „Categorii de parteneri eligibili“ din prezentul Ghid al Solicitantului Condiții Specifice;
  • Să se încadreze în regulile generale de eligibilitate stabilite prin intermediul Tabelului nr. 2 „Cerințe generale privind eligibilitatea Solicitantului și a Partenerilor“ definite prin Ghidul Solicitantului Condiții Generale PEO;
  •  Să nu se încadreze în situațiile prevăzute în Tabelul 3 „Situații în care solicitantul sau partenerul nu este eligibil pentru finanțare“ definite prin Ghidul Solicitantului Condiții Generale PEO.

Activități Eligibile:

  • Activitatea 1 – Acțiuni care vizează programe de învățare la locul de muncă (activitate obligatorie);
  • Activitatea 2: Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă (activitate relevantă);

Buget

Buget:

102.375.582 EUR

Calendar

Data deschiderii:

18 august 2023 00:00

Data închiderii:

12 ianuarie 2024 16:00

Domenii Apel:

Domenii

Educație

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea financiară a apelurilor de proiecte este de 102.375.582,35 euro (contribuția UE+ contribuția națională) după cum urmează:

  • 91.999.482,35 euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 78.199.560 euro sursa FSE+(85%) și 13.799.922,35 euro contribuție națională (15%);
  • 10.376.100 euro pentru regiunea mai dezvoltată din care 4.150.440 euro sursa FSE+ (40%) și 6.225.660 euro contribuție națională (60%).

 

Rata de cofinanţare:

Valoarea cheltuielilor nerambursabile reprezintă 100% din bugetul proiectului.

Rata de cofinanțare, din Fondul Social European Plus, în cadrul prezentelor apeluri este de:

  • 85% în cadrul operațiunilor implementate în regiunile mai puțin dezvoltate
  • 40% în cadrul operațiunilor implementate în regiunea mai dezvoltată

 

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererea de finanțare se depune exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+ prin completarea și transmiterea acesteia online.

Manuale de utilizare MySMIS2021/SMIS2021+

Informații suplimentare despre apel

Puteți consulta informații suplimentare despre apel accesând pagina AM PEO.


UPDATE 28 SEPTEMBRIE 2023!

Ghidul solicitantului a fost modificat (categorii de solicitanți eligibili si categorii de parteneri eligibili).

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent