Skip to main content

Ghidul Solicitantului „Condiții de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate din sectoarele: apă/apă uzată, managementul deșeurilor, calitatea aerului și managementul riscurilor – proiecte etapizate”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului „Condiții de accesare a finanțării pentru proiectele etapizate din sectoarele: apă/apă uzată, managementul deșeurilor, calitatea aerului și managementul riscurilor – proiecte etapizate”

Tip Apel:

Necompetitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Dezvoltare Durabilă

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Cap.5

Activități Eligibile:

Acțiunile sprijinite prin prezentul ghid sunt cele care fac obiectul etapei a doua a proiectelor finanțate în cadrul POIM 2014-2020 și se referă la următoarele categorii:

A. Prioritatea 1 Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară, Obiectivul specific RSO2.5. Promovarea accesului la apă și o gospodărire sustenabilă a apelor
A.1 Investiţii pentru modernizarea rețelei naționale de monitorizare a calității apei astfel încât să se poată răspunde cerințelor de monitorizare și raportare, inclusiv prevederilor noii DAP, prin care se includ noi parametri de calitate și noi cerințe minime pentru materialele în contact cu apa și accesul la apă
A.2 Pregătirea proiectelor de investiții de apă și apă uzată

B. Prioritatea 1 Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară, Obiectivul specific RSO 2.6 Promovarea tranziției la o economie circulară și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor
B.1 Îmbunătățirea modului de gestionare a deșeurilor municipale în vedere asigurării tranziției spre economia circulară, în conformitate cu nevoile identificate în PNGD și PJGD/PGDMB, prin investiții complementare investițiilor finanțate prin PNRR precum si din alte surse de finantare.
B.2 Consolidarea capacității instituționale a MMAP (inclusiv în parteneriat cu alți actori din sector) pentru continuarea implementării măsurilor de guvernanță prevăzute în PNGD și a ANRSC pentru dezvoltarea capacității de reglementare a politicii tarifare la nivel național
B.3 Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2021-2027 și post 2027
C. Prioritatea 2 Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi remediere a siturilor contaminate, Obiectivul specific RSO 2.7 Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare

C. Îmbunătățirea monitorizării calității aerului pentru îndeplinirea cerințelor de monitorizare și reducere a emisiilor

D. Prioritatea 3 Promovarea adaptării la schimbările climatice şi managementul riscurilor, Obictivul specific RSO 2.4 Promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea riscurilor de dezastre și reziliență, pe baza unor abordări ecosistemice
D.1 Managementul principalelor tipuri de risc identificate în PNMRD
D.2 Îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc

Buget

Buget apel:

1.193.424.000 RON

Calendar

Data lansării:

16 ianuarie 2024

Data deschiderii:

16 ianuarie 2024 00:00

Data închiderii:

31 mai 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Mediu

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Modalitatea de depunere a proiectelor

MIPE prin AMPDD lansează apelurile de proiecte numai în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021.

Informații suplimentare despre Apel

Prin prezentul ghid se lansează 5 apeluri necompetitive bazate pe listă de proiecte preidentificate, care constituie Anexa 1 Lista proiectelor care pot etapizae la prezentul ghid

Prioritatea 1 -Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară
RSO 2.5. Promovarea accesului la apă și o gospodărire sustenabilă a apelor
Titlu apel: Investiţii pentru modernizarea rețelei naționale de monitorizare a calității apei și pregătirea proiectelor de investiții – proiecte etapizate tip A1 și A2

RSO 2.6 Promovarea tranziției la o economie circulară și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor
Titlu apel: Îmbunătățirea modului de gestionare a deșeurilor municipale, consolidarea capacității instituționale a MMAP și sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte – proiecte etapizate tip B1, B2 și B3

Prioritate 2 – Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi remediere a siturilor contaminate
RSO 2.7. Intensificarea acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare
Titlu apel: Îmbunătățirea monitorizării calității aerului – proiecte etapizate tip C

Prioritatea 3 – Promovarea adaptării la schimbările climatice şi managementul riscurilor
RSO 2.4 Promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea riscurilor de dezastre și reziliență, pe baza unor abordări ecosistemice

Titlu apel: Managementul principalelor tipuri de risc identificate în PNMRD – proiecte etapizate tip D1

Titlu apel: Îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc – proiecte etapizate tip D2


UPDATE 1! A fost modificat Ghidul Solicitantului. – 01 aprilie 2024


UPDATE 2! A fost modificat Ghidul Solicitantului – Apelurile A1, A2, B1, B2, B3, C, D1, D2- au fost prelungite până pe 31 mai 2024, ora 14. [18.04.2024]

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent