Skip to main content

Ghidul solicitantului „Condiții de accesare a finanțării pentru sprijinirea proiectelor de apă şi apă uzată etapizate”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul solicitantului „Condiții de accesare a finanțării pentru sprijinirea proiectelor de apă şi apă uzată etapizate”

Prioritatea:

1 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară

Obiectivul specific:

RSO 2.5 - Promovarea accesului la apă și o gospodărire sustenabilă a apelor

Tip Apel:

Necompetitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Dezvoltare Durabilă

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Condițiile de eligibilitate ale solicitanților de fonduri externe nerambursabile fac obiectul Declarației unice (Anexa 2.1 la prezentul ghid) care se depune odată cu cererea de finanțare, urmând ca la încheierea contractului de finanțare în situația în care proiectul este selectat și propus pentru contractare, solicitanții să facă dovada prin documente justificative, a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute prin prezentul ghid, în condițiile și termenele stipulate de acesta.

Activități Eligibile:

Pentru acțiunile sprijinite prin prezentul ghid se pot finanța următoarele activități eligibile:

  • Construcția/modernizarea captărilor din surse de apă în vederea potabilizării;
  • Construcția/reabilitarea stațiilor de tratare a apei potabile;
  • Reabilitarea/construcția de rezervoare și stații de pompare/repompare apa;
  • Extinderea/reabilitarea aducțiunilor, rețelelor de distribuție si a facilitaților de colectare/pompare a apei uzate menajere, inclusiv construcții/facilități conexe;
  • Construcția/reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate;
  • Construcția/reabilitarea colectoarelor de apă uzată;
  • Construcția/reabilitarea facilităților de epurare a nămolurilor;
  • Construirea unor instalații adecvate de tratare/eliminare a nămolului rezultat din stațiile de epurare;
  • Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor-sisteme SCADA, înființare/extindere sisteme de sectorizare rețele de distribuție, înființare/extindere sisteme de telegestiune, echipamente întreținere rețea canalizare etc.;
  • Asistență pentru managementul proiectelor, publicitate (inclusiv conștientizarea publicului), supervizarea lucrărilor etc.

Buget

Buget apel:

23.658.900.600 RON

Calendar

Data deschiderii:

21 decembrie 2023 00:00

Data închiderii:

31 mai 2024 00:00

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională, Regiunea București-Ilfov

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul alocat apelului de proiecte este: 1477,67 milioane euro.

Sursele de finanțare se asigură după cum urmează:

Regiuni mai putin dezvoltate

– 85% FEDR, 13% buget de stat și 2% contribuția autorităților locale din finanțarea nerambursabilă

Regiuni mai dezvoltate

– 51,92% FC si 46,08% buget de stat și 2% contribuția autorităților locale din finanțarea nerambursabilă

Depunerea proiectelor

MIPE, prin AMPDD, lansează apelul de proiecte în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Informatii suplimentare

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.


UPDATE 1! A apărut Corrigendum Nr.1. Mai multe detalii aici. – 05 februarie 2024


UPDATE 2! A apărut Corrigendum Nr.2. Mai multe detalii aici. – 12 martie 2024


UPDATE 3! A apărut Corrigendum Nr.3. Mai multe detalii aici. – 22 aprilie 2024


UPDATE 4! A apărut Corrigendum Nr.4. Mai multe detalii aici. – 23 iulie 2024

 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent