Skip to main content

POCIDIF publică Ghidul solicitantului aferent Măsurii 3 – „Dezvoltarea de platforme informatice alimentate cu datele generate de administrația publică – Open Data – în vederea punerii la dispoziția publicului și a reutilizării”, Acțiunea 2.2 E-guvernarea și digitalizarea în beneficiul cetățenilor

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

POCIDIF publică Ghidul solicitantului aferent Măsurii 3 – „Dezvoltarea de platforme informatice alimentate cu datele generate de administrația publică – Open Data – în vederea punerii la dispoziția publicului și a reutilizării”, Acțiunea 2.2 E-guvernarea și digitalizarea în beneficiul cetățenilor

Detalii

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Informații despre criteriile de eligibilitate pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Cap.5.

Activități Eligibile:

Obiectivul acestei măsuri este:
Dezvoltarea de platforme informatice alimentate cu datele generate de administrația publică – Open Data – (Directiva 2019/1024, PSI și Legea nr. 179/2022) în vederea punerii la dispoziția publicului și a reutilizării.
Se are în vedere finanțarea dezvoltărilor necesare platformei naționale de date publice (data.gov.ro) pentru implementarea cerințelor directivei europene PSI (Public Sector Information) prin adăugarea de noi funcționalități (ex. căutarea avansată), agregarea datelor deschise disponibile pe diverse platforme dezvoltate la nivelul unor instituții publice, digitalizarea documentelor ce trebuie să fie disponibile pe platforma de date deschise.
În plus se urmărește și finanțarea:
– dezvoltărilor necesare portalului național de date deschise, punct unic de acces – data.gov.ro, pentru implementarea cerințelor cadrului legal menționat prin adăugarea de noi funcționalități (ex. căutarea avansată/ SPARQL, implementare actualizată DCAT-AP, analiza calității metadatelor, mecanisme de interacțiune, pre-vizualizare, marcare și promovare date cu valoare ridicată), extinderea surselor de date prin colectarea datelor deschise disponibile pe diverse portaluri specifice dezvoltate la nivelul unor instituții publice (dezvoltarea de API-uri pentru colectare date/metadate);
– măsuri de asigurare a respectării cerințelor comune pentru calitatea și interoperabilitatea datelor din cele șase categorii de date tematice: 1) domeniul geospațial; 2) domeniul observarea Pământului și mediu; 3) domeniul meteorologic; 4) domeniul statistic; 5) domeniul societăți și structura de proprietate a societăților; și 6) domeniul „mobilitate”, conform prevederilor Directivei 2019/1024 și Regulamentului 2023/138: dezvoltarea și documentarea publică de API-uri pentru punerea la dispoziție a datelor deschise, publicarea în formate deschise și prelucrabile automat, cu documentație publică, recunoscute la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, utilizarea de vocabulare și taxonomii controlate care sunt recunoscute la nivelul Uniunii sau la nivel internațional și au o documentație accesibilă publicului; publicarea datelor dinamice cu metadatele prevăzute în Regulament;
– măsuri de îmbunătățire a modului de colectare, gestionare și publicare a seturilor de date cu valoare ridicată prevăzute în Anexa la Legea nr.179/2022, cu implementarea de standarde deschise de la nivel internațional, implementarea de metode și tehnici adecvate pentru facilitarea deschiderii seturilor datelor care conțin date protejate (cum ar fi generalizarea, agregarea, suprimarea, anonimizarea etc.), adoptarea de vocabulare și taxonomii recunoscute și documentate la nivelul Uniunii Europene sau internațional, utilizarea de formate de minim 3* date deschise, implementarea de instrumente care să permită curățarea datelor.„
Obligațiile principale ale instituțiilor publice sunt de a pune la dispoziția mediului privat (astfel încat mediul privat să poată reutiliza aceste date pentru dezvoltarea de aplicații) datele specificate în Legea nr. 179 din 9 iunie 2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public, în formate care sunt deschise, prelucrabile automat, accesibile, ușor de găsit și reutilizabile, împreună cu metadatele lor, prezentate la nivelul optim de precizie și granularitate.
Mai precis „Seturile de date cu valoare ridicată, astfel cum sunt prevăzute la art. 16 alin. (2), sunt puse la dispoziție pentru a fi reutilizate în format prelucrabil automat prin API-uri prin descărcare în masă”
Entitățile publice trebuie să pună datele dinamice pe care le dețin la dispoziția potențialilor utilizatori pentru a fi reutilizate, imediat după colectare, prin intermediul unor API adecvate și dacă este cazul, prin descărcare în masă”.

Buget

Buget apel:

131.576.948,34 RON

Calendar

Data deschiderii:

06 septembrie 2023 00:00

Data închiderii:

31 decembrie 2024 00:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul prezentului apelului este de 26.684.706 euro (FEDR+BS) din care 20.000.000 euro FEDR, respectiv 131,576,948.34 lei (FEDR+BS) la cursul infoeuro din luna august1euro=4,9308 lei.

 

Rata de cofinanțare:

Pentru un proiect cu acoperire națională, cu ținte ale indicatorilor de realizare/ rezultat atât pentru regiunile mai puțin dezvoltate, cât și pentru regiunea mai dezvoltată București Ilfov, asistența financiară nerambursabilă solicitată și contribuția solicitantului se va realiza în baza unei pro-rata la nivel de regiuni (pentru București-Ilfov 11.92%, iar pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate 88.08%).
Pentru perioada 2021-2027, valoarea finanţării nerambursabile, la nivel de apel, se constituie astfel:

Regiuni mai puțin dezvoltate – 85% (FEDR) și 15% (BS);
Regiuni mai dezvoltate – 40% (FEDR) și 60% (BS).

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererile de finanțare se depun prin aplicația electronică MySMIS2021 în intervalul 06.09.2023 ora 10.00 și 31.12.2024 ora 23.59.59.

Informații suplimentare despre apel

Puteți consulta aici informații suplimentare despre apel.


Update 1! A apărut Corrigendum Nr.1. – 04.01.2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent