Skip to main content

PCIDIF lansează ghidul„Digitalizarea în educație” – Apel de proiecte 1

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PCIDIF lansează ghidul„Digitalizarea în educație” – Apel de proiecte 1

Prioritatea:

P2 Digitalizare în administrația publică centrală și mediul de afaceri Obiectiv specific: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice

Obiectivul specific:

Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Condițiile de eligibilitate pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Cap.5.

Activități Eligibile:

A. Activități premergătoare depunerii proiectului
1. Realizare documentație depunere proiect. Studiul de fezabilitate și Proiectul tehnic B. Activități în implementare
2. Activități aferente achiziționării de echipamente TIC și a altor dispozitive aferente, justificate din punct de vedere al implementării proiectului
3. Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării programelor informatice/soluțiilor/aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, inclusiv configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente.
4. Activități aferente achiziționării serviciilor de instalare, configurare, integrare și punere în funcțiune atât pentru produsele hardware cât și pentru cele software
5. Activități de informare și publicitate: derularea activităților specifice de promovare și publicitate a sursei de finanțare și a finanțatorului, conform cerințelor specifice ale programului
6.Activități de management de proiect coordonarea și monitorizarea activităților proiectului și a resurselor asociate, derularea acțiunilor de managementul riscului și intervenții pentru optimizarea implementării, etică, derularea activităților specifice pentru achiziții, raportare periodică a progresului, decontarea cheltuielilor și gestionarea relației cu finanțatorul (întocmirea de adrese, notificări, memorii, acte adiționale etc, după caz)
7. Activități aferente instruirii persoanelor care vor utiliza produsele/serviciile implementate/achiziționate și cel care va asigura mentenanță
8. Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale)tehnică (dinperspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu Cererea de finanţare şi obiectivele POCIDIF), inclusiv din punct de vedere al securităţii aplicaţiei şi testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic, protecția informației şi asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal.
9. Activități pentru asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu art. 9 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, a egalității de șanse, egalității de gen și nediscriminării, în conformitate cu prevederile Cartei Drepturilor Fundamentale a UE.

Buget

Buget apel:

834.114.540,63 RON

Calendar

Data deschiderii:

31 octombrie 2023 00:00

Data închiderii:

22 decembrie 2025 00:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul prezentului apel este de 168.780.765 euro, respectiv 834.114.540,63 lei, la cursul inforeuro din luna octombrie 2023, respectiv 1 euro= 4,9754 lei, din care 126.499.983 euro FEDR, respectiv 629.388.015,42 lei.

Pentru un proiect cu acoperire națională, cu ținte ale indicatorilor de realizare/ rezultat atât pentru regiunile mai puțin dezvoltate, cât și pentru regiunea mai dezvoltată București Ilfov, asistența financiară nerambursabilă solicitată și contribuția solicitantului se va realiza în baza unei pro-rata la nivel de regiuni (pentru București-Ilfov 11.92%, iar pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate 88.08%).

Modalitatea de depunere a proiectelor

 

Depunerea proiectelor se va realiza pe platforma MySMIS2021, începând cu data de 31.10.2023, ora 10:00:00.

 

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent