Skip to main content

PoAT/P1- Asigurarea funcționării sistemului de coordonare și control al fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ şi gestionarea programelor

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

PoAT/P1- Asigurarea funcționării sistemului de coordonare și control al fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ şi gestionarea programelor

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Asistență Tehnică

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

  • instituții implicate în coordonarea și controlul fondurilor 2014-2020/2021-2027;
  • instituții implicate în gestionarea PoAT 2021-2027, PoS, PoDD și PoCIDIF;
  • instituții implicate în finalizarea implementării şi închiderea POIM, POC, POAT, POR și POCA 2014-2020.

Activități Eligibile:

  • asigurarea performanței în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor prin asigurarea motivării personalului;
  • sprijin logistic pentru coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor.

Buget

Buget:

254.169.243 EUR

Calendar

Data deschiderii:

19 iulie 2023 00:00

Data închiderii:

31 decembrie 2023 00:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea totală stabilită pentru apelul de proiecte este 573.236.366 euro.

Rata de cofinanțare din PoAT
PoAT 2021 – 2027 este un program destinat sistemului de coordonare și control al fondurilor și de gestionare a programelor naționale, derulate de MIPE, fără prioritate de Asistență Tehnică (PoS, PoDD, PoCIDIF), inclusiv PoAT, precum și potențialilor beneficiari/beneficiarilor acestor fonduri, prin natura sa orizontală răspunzând nevoilor de la nivel național. Astfel, deși localizarea principalilor beneficiari ai acestui program (structurile de coordonare și control al fondurilor și al structurilor care gestionează programele naționale) se situează în regiunea București-Ilfov, acțiunile finanțate din PoAT, prin impactul pe care îl au asupra implementării tuturor programelor, acoperă toate regiunile României. Prin urmare, în vederea determinării valorii co-finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, se va utiliza o pro-rată pentru stabilirea valorii eligibile aferente regiunii mai dezvoltate și cea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate. Această pro-rată este calculată pe baza planului de finanțare al PoAT 2021-2027 și se aplică la valoarea totală eligibilă a proiectului astfel:

  • 13,2131% pentru regiunea mai dezvoltată;
  • 86,7869% pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale țării.

Pentru determinarea contribuției din Fondul European de Dezvoltare Regională, la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai dezvoltate se va aplica procentul de 40%, iar la valoarea eligibilă aferentă regiunii mai puțin dezvoltate se va aplica procentul de 45%.
În cazul solicitantului autoritate a administraţiei publice centrale finanţată integral de la bugetul de stat/bugetul asigurărilor sociale, valoarea finanțării nerambursabile este egală cu finanțarea din Fondul European de Dezvoltare Regională și va fi calculată automat de către aplicația MySMIS2021.
În cazul solicitantului autoritate a administraţiei publice centrale finanțată integral din venituri proprii sau finanțată parţial din venituri proprii şi bugetul de stat/bugetul asigurărilor sociale/bugetele fondurilor speciale, valoarea finanțării nerambursabile este maximum 100% din valoarea eligibilă a proiectului și va fi calculată și completată în aplicația MySMIS2021 de către solicitant.

În cazul solicitantului:

  • autoritate a administraţiei publice centrale finanțată integral din venituri proprii sau finanțată parţial din venituri proprii şi bugetul de stat/bugetul asigurărilor sociale/bugetele fondurilor speciale sau
  • organism neguvernamental nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul dezvoltării regionale înființat în baza Legii nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România

valoarea finanțării nerambursabile este maximum 100% din valoarea eligibilă a proiectului și va fi calculată și completată în aplicația MySMIS2021 de către solicitant.

Depunerea proiectelor

Acesta este un apel de propuneri de proiecte cu depunere continuă, acestea putând fi depuse spre finanțare începând cu data lansării/deschiderii apelului de proiecte și până la închiderea acestuia.

Cererea de finanțare va fi completată și depusă integral și exclusiv conform instrucțiunilor din Anexa nr. 1, prin intermediul aplicației MySMIS2021 (www.mfe.gov.ro).

În vederea înregistrării în MySMIS2021, este necesar ca reprezentantul legal sau împuternicitul persoanei juridice care solicită finanțarea să dețină semnătură electronică extinsă conform Legii nr. 455/2011 republicate privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, menționăm că informații despre termenii și condițiile utilizării sistemului informatic SMIS2021+, drepturile și responsabilitățile utilizatorilor se regăsesc accesând link-ul: https://www.fonduri-ue.ro/eula-mysmis2021.

Informații suplimentare despre apel

Puteți consulta ghidul și anexele accesând pagina AM PAT.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent