Skip to main content

Ministerul Sănătății lansează apelul C7/I3.3 „Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ministerul Sănătății lansează apelul C7/I3.3 „Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice”

Detalii

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Sunt eligibile în cadrul acestui apel de proiecte:
➢ cheltuielile identificate în corelare cu activitățile eligibile descrise în prezentul Ghid de finanțare;
➢ cheltuielile ce conduc la realizarea investiției, inclusiv cheltuielile cu elaborarea documentației tehnice pentru realizarea investiției și pregătirea aplicației de finanțare;
➢ cheltuielile pentru implementarea și managementul proiectului și a contractului de finanțare în limita a 3% din valoarea eligibila a proiectului;
➢ cheltuielile de audit ale proiectului, obligatorii pentru proiectele cu o valoare nerambursabilă mai mare de 500.000 euro fără TVA;
➢ cheltuielile de publicitate şi informare, ce derivă exclusiv din Manualul de identitate vizuală privind operațiunile finanțate din Mecanismul de Redresare și Reziliență definite în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, cu modificările și completările ulterioare.

Activități Eligibile:

Un proiect poate conține următoarele componente:
Componenta 1: Îmbunătățirea rețelelor de comunicații;
Componenta 2: Implementarea și/sau îmbunătățirea software-ului clinic și a interoperabilității;
Componenta 3: Implementarea și/sau îmbunătățirea software-ului non-clinic și a interoperabilității;
Componenta 1: Îmbunătățirea rețelelor de comunicații.

• Implementarea unor componente noi, actualizarea sau extinderea componentelor hardware existente ale rețelei de comunicații IT, exemple:
o Porturi de comunicare externă (Gateways);
o Routere;
o Comutatoare (Switches);
o Hub-uri;
o Puncte de acces wireless;
o Firewall-uri;
o Modem-uri;
o Conectori între rețele (Bridges);
o Repetoare;
o Gateway-uri;
o Servere de rețea;
o Cabluri și conectori;
o Adaptoare de rețea;
o Proxy-uri;
o Balansor încărcare rețea (Load Balancers);
o Hardware VPN;
o Stocare pentru acces la rețea (Network Access Storage – NAS);
o Transceiver-uri;
o Panouri de corecție (Patch panels).

• Actualizarea sau instalarea software-ului legat de rețelele IT și securitate , exemple:
o Sisteme de operare în rețea (Network Operating Systems – NOS);
o Software de management sau monitorizare a rețelei;
o Sistem de protecție și securitate (Firewall);
o Rețea privată virtuală (VPN);
o Sisteme de detectare a intruziunilor (IDS)/Sisteme de prevenire a intruziunilor (IPS);
o Balansor încărcare rețea Load Balancers);
o Maparea rețelei și inventarul;
o Antivirus/Antimalware;
o Server Web;
o Server DNS (Domain Name System);
o Server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol);
o Controller de rețea definită de software (Software Defined Networking – SDN);
o Simulator de rețea;
o Server proxy;
o Server FTP;
o Analizor de protocol de rețea;
o Software de rețea wireless;
o Instrumente de automatizare a rețelei;
o Soluții SD-WAN;
o Software de comunicații unificate.

• Actualizarea sau instalarea dispozitivelor hardware IT, exemple:
o Servere;
o Dispozitive de stocare a datelor;
o Stații de lucru/Desktop-uri/Laptop-uri/Tablete pentru uz administrativ;
o Stații de lucru/Desktop-uri pentru uz medical (Notă: echipamentele trebuie să prezinte CE pentru echipamentele medicale; exemplu: medical PC)Rack-uri și dulapuri pentru servere;
o Dispozitive de alimentare neîntreruptibilă (UPS);
o Imprimante și scanere;
o Alte periferice pentru computere (tastatură, mouse-uri, altele) pentru uz administrativ;
o Alte periferice pentru computere (tastatură, mouse-uri, altele) pentru uz uz medical (Notă: echipamentele trebuie să prezinte CE pentru echipamentele medicale; exemplu: tastatură/mouse etc. medical);
o Unități de distribuție a energiei;
o Sisteme de răcire;
o Scanere de coduri de bare;
o Dispozitive biometrice.
Notă: Validarea cererilor de plată va fi condiționată de existența certificatelor de instruire/training emise de furnizorul de soluții digitale pentru toate componentele instalate la nivelul unității sanitare.
Notă: Validarea cererilor de plată va fi condiționată de includerea în cadrul soluțiilor digitale instalate a suportului tehnic oferit de către furnizor pentru minim 5 ani (pentru soluția software) și minim 2 ani (pentru echipamentele hardware) de la punerea în funcțiune.

Componenta 2: Implementarea și/sau îmbunătățirea software-ului clinic și a interoperabilității
• Implementarea unor module noi, actualizarea sau extinderea modulelor software existente legate de datele clinice și interoperabilitate:
o Implementarea unui sistem informațional si informatic nou pentru spital (exemplu: New Hospital Information System – HIS);
o Administrarea pacienților si programări;
o Managementul clinic al laboratorului (exemplu: arhivare rezultate, interconectare laborator cu secțiile clinice, transmitere rezultate in formatdigital etc.);
o Managementul clinic al investigațiilor de imagistică și radiologie medicală;
o (exemplu: arhivare rezultate, transmitere imagini/rezultate în format digital și interconectarea cu secțiile clinice, etc)Managementul administrativ și logistic al farmaciei unității sanitare;
o Soluții de digitalizare pentru managementul clinic al secțiilor clinice (exemplu ATI, chirurgie, ambulatoriu, departamentul de urgențe etc.);
o Interoperabilitate – Integrarea mai multor module clinice într-o singură soluție digitală de comunicare (exemplu: standardizare, acces clinic remote, schimb de date la nivel național/internațional, integrare dispozitive medicale, integrare instituții medicale etc.);
o Securitate (exemplu: Autorizare/Autentificare in sistemele clinice, înregistrare, monitorizare și raportare in sistemele clinice etc.);
Consolidarea sistemului de telemedicină și a sistemelor mobile de monitorizare a pacienților în ambulatoriile de specialitate.
Notă: Validarea cererilor de plată va fi condiționată de existența certificatelor de instruire/training emise de furnizorul de soluții digitale pentru toate componentele instalate la nivelul unității sanitare;
Notă: Validarea cererilor de plată va fi condiționată de includerea în cadrul soluțiilor digitale instalate a suportului tehnic oferit de către furnzior pentru minim 5 ani (pentru soluția software) și minim 2 ani (pentru echipamentele hardware) de la punerea în funcțiune.

Componenta 3: Implementarea și/sau îmbunătățirea software-ului non-clinic și a interoperabilității
• Implementarea unor sisteme noi, actualizarea sau extinderea modulelor software nonclinice legate de funcționarea unității sanitare:
o Managementul resurselor umane și interoperabilitate cu alte sisteme digitale similare de la nivel național/administrativ;
o Managementul lanțului de aprovizionare;
o Întreținerea clădirilor și instalațiilor;
o Managementul documentelor;
o Managementul serviciilor de securitate;
o Management de conținut (site web sau similar);
o Retrodigitalizarea arhivelor.

• Implementarea unor sisteme noi, actualizarea sau extinderea sistemelor de operare, platformelor, aplicațiilor software de birou:
o Sisteme de operare;
o Baze de date;
o Platforme de schimb și integrare de informații;
o Aplicații software de birou.

Buget

Buget:

100.000.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

07 iulie 2023 00:00

Data închiderii:

15 septembrie 2023 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Digitalizare

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Rata de cofinanțare

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA. În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 7 Transformare Digitală I.3 Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină în conformitate cu legislația în vigoare (pentru beneficiarii fără drept de deducere a TVA).

Unde pot fi depuse cererile de finanțare?

Dosarul de finanțare va fi încărcat pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro de reprezentantul legal;

 

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare pot fi consultate accesând pagina Ministerului Sănătății.


Modificări aduse ghidului:

1.Perioada de depunere a cererilor de finanțare a fost prelungită până pe 25 august 2023.


2. Perioada de depunere a cererilor de finanțare a fost prelungită până pe 15 septembrie 2023.


3. Începând cu data de 28.08.2023, în cadrul Apelului de proiecte lansat în cadrul Investiției specifice: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, s-a deschis în platforma electronică proiecte.pnrr.gov.ro posibilitatea ca un Solicitant să depună mai multe proiecte aferente aceluiași CUI.

 

 

.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent