Skip to main content

MS/C7/I3.2 „Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea Ministerului Sănătății”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

MS/C7/I3.2 „Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea Ministerului Sănătății”

Investiția:

I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină

Tip Apel:

Necompetitiv

Detalii

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Sunt eligibile în cadrul acestui apel de proiecte:
➢ cheltuielile identificate în corelare cu activitățile eligibile descrise în prezentul Ghid de finanțare;
➢ cheltuielile ce conduc la realizarea investiției, inclusiv cheltuielile cu elaborarea documentației tehnice pentru realizarea investiției și pregătirea aplicației de finanțare;
➢ cheltuielile pentru implementarea și managementul proiectului și a contractului de finanțare în limita a 5% din valoarea eligibila a proiectului;
➢ cheltuielile de audit ale proiectului, obligatorii pentru proiectele cu o valoare nerambursabilă mai mare de 500.000 euro fără TVA;
➢ cheltuielile de publicitate şi informare, ce derivă exclusiv din Manualul de identitate vizuală privind operațiunile finanțate din Mecanismul de Redresare și Reziliență definite în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, cu modificările și completările ulterioare.

Activități Eligibile:

Componenta 1: Îmbunătățirea/dezvoltarea rețelelor de comunicații și a infrastructurii IT/hardware la nivelul instituției, cu următoarele activități eligibile:

 • Implementarea unor componente noi, actualizarea sau extinderea componentelor hardware existente și ale rețelei de comunicații IT, exemple:
 • Porturi de comunicare externă (Gateways);
 • Routere o Comutatoare (Switches);
 • Hub-uri;
 • Puncte de acces wireless o Firewall-uri;
 • Modem-uri;
 • Conectori între rețele (Bridges);
 • Repetoare o Gateway-uri;
 • Servere de rețea;
 • Cabluri și conectori;
 • Adaptoare de rețea;
 • Proxy-uri o Balansor încărcare rețea (Load Balancers);
 • Hardware VPN o Stocare pentru acces la rețea (Network Access Storage – NAS);
 • Transceiver-uri;
 • Panouri de corecție (Patch panels).

Actualizarea sau instalarea software-ului legat de rețelele IT și securitate, exemple:

 • Sisteme de operare în rețea (Network Operating Systems – NOS);
 • Software de management sau monitorizare a rețelei;
 • Sistem de protecție și securitate (Firewall);
 • Rețea privată virtuală (VPN);
 • Sisteme de detectare a intruziunilor (IDS)/Sisteme de prevenire a intruziunilor (IPS);
 • Balansor încărcare rețea Load Balancers);
 • Maparea rețelei și inventarul;
 • Antivirus/Antimalware;
 • Server Web;
 • Server DNS (Domain Name System);
 • Server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol);
 • Controller de rețea definită de software (Software Defined Networking – SDN);
 • Simulator de rețea;
 • Server proxy;
 • Server FTP;
 • Analizor de protocol de rețea;
 • Software de rețea wireless;
 • Instrumente de automatizare a rețelei;
 • Soluții SD-WAN;
 • Software de comunicații unificate;
 • Amenajare spațiu – cameră / camere servere / infrastructură IT centrală.

Actualizarea sau instalarea dispozitivelor hardware IT, exemple:

 • Servere;
 • Dispozitive de stocare a datelor;
 • Stații de lucru/Desktop-uri/Laptop-uri/Tablete pentru uz administrativ;
 • Rack-uri și dulapuri pentru servere;
 • Dispozitive de alimentare neîntreruptibilă (UPS);
 • Imprimante și scanere.

Alte periferice pentru computere (tastatură, mouse-uri, altele) pentru uz administrativ:

 • Unități de distribuție a energiei;
 • Sisteme de răcire;
 • Scanere de coduri de bare;
 • Dispozitive biometrice.

Componenta 2: Implementarea și/sau îmbunătățirea software-ului non-clinic și a interoperabilității, cu următoarele activități eligibile:

 • Implementarea unor sisteme noi, actualizarea sau extinderea modulelor software nonclinice legate de funcționarea instituției;
 • Managementul resurselor umane și interoperabilitate cu alte sisteme digitale similare de la nivel național/administrativ;
 • Managementul lanțului de aprovizionare;
 • Întreținerea clădirilor și instalațiilor;
 • Managementul documentelor;
 • Managementul serviciilor de securitate;
 • Management de conținut (site web sau similar);
 • Retrodigitalizarea arhivelor;
 • Implementarea unor sisteme noi, actualizarea sau extinderea sistemelor de operare, platformelor, aplicațiilor software de birou;
 • Sisteme de operare;
 • Baze de date;
 • Platforme de schimb și integrare de informații;
 • Aplicații software de birou.

Componenta 3: Dezvoltarea de platforme digitale integrate la nivel național pentru sistemul medical, cu următoarele activități eligibile:

 • Platforme digitale pentru managementul resursei umane;
 • Platforme digitale pentru gestionarea fluxurilor financiare;
 • Platforme digitale pentru gestionarea și evidența infrastructurii/dotărilor de la nivelul instituției;
 • Platforme digitale pentru gestionarea/managementul documentelor;
 • Registru digital pentru înregistrarea în evidențe electronice a documentelor;
 • Registre naționale de boală;
 • Platforme digitale pentru gestionarea/managementul din domeniul farmaceutic.

 

N.B. Proiectele se depun în platforma proiecte.pnrr.gov.ro

Buget

Buget:

100.000.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

28 august 2023 10:00

Data închiderii:

29 decembrie 2023 16:00

Domenii Apel:

Domenii

Digitalizare

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Informații suplimentare despre apel

Ghidul solicitantului a fost modificat după cum urmează:

Prevederile din Ghidul de finanțare, secțiunea 2.6 Solicitanți eligibili (pag. 13), și anume: “Solicitanții și aplicanții eligibili (Liderii de parteneriat) sunt reprezentați de instituțiile din domeniul sănătății sau de entitățile în subordinea cărora funcționează”.

Se completează și se va citi:
“Solicitanții și aplicanții eligibili (Liderii de parteneriat) sunt reprezentați de instituțiile din domeniul sănătății sau de entitățile în subordinea cărora funcționează și pot încheia acorduri de parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS)”.


Ghidul a fost redeschis. Perioada de depunere a fost prelungită până pe 29.12.2023, ora 16.

Bugetul alocat si rata de cofinantare

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 15.820.394 euro, din care 7.910.197 euro FEDR și 7.910.197 euro cofinanțare națională. Alocarea menționată include și cofinanțarea minimă eligibilă a solicitantului.

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel rata de cofinanțare acordată este de 98% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțare acordată prin FEDR (50%) și cofinanțare acordată prin bugetul de stat (48%).

Pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel cofinanțarea din partea solicitantului este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

În cazul proiectelor depuse în parteneriat:

 • rata de cofinanțare mai sus-menționată se aplică fiecărui membru al parteneriatului pentru
  cheltuielile eligibile aferente acestuia;
 • modalitatea de participare a partenerilor la asigurarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale
  proiectului va fi stabilită în cadrul Acordului de parteneriat.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent