Skip to main content

MS C12 / R3.2 Dezvoltarea resurselor umane din sănătate

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

MS C12 / R3.2 Dezvoltarea resurselor umane din sănătate

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Sunt eligibile în cadrul acestui apel de proiecte:

 • cheltuielile identificate în corelare cu activitățile eligibile descrise în prezentul Ghid de finanțare;
 • cheltuielile ce conduc la realizarea investiției, inclusiv cheltuielile cu elaborarea documentației tehnice pentru realizarea investiției și pregătirea dosarului de finanțare;
 • cheltuielile Companiei Naționale de Investiții în calitate de structură de implementare în vederea implementării proiectelor, care va derula activități specifice de întocmire documentație tehnică, derulare procedură de achiziții și implementare contract;
 • cheltuielile de audit ale proiectului, obligatorii pentru proiectele cu o valoare nerambursabilă mai mare de 2.432.850 lei fără TVA echivalentul a 500.000 euro fără TVA;
 • cheltuielile de publicitate şi informare, ce derivă exclusiv din Manualul de identitate vizuală privind operațiunile finanțate din Mecanismul de Redresare și Reziliență definite în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului:

 • să fie în conformitate cu prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență;
 • să se încadreze în valorile menționate la art. 2.3. al prezentului Ghid;
 • să se încadreze în valorile menționate în cadrul prezentei secțiuni;
 • să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între coordonatorul de reformă/investiție şi beneficiar;
 • să fie rezonabile şi necesare realizării operațiunii și să conducă la atingerea țintei;
 • să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile în special în ceea ce priveşte regimul achiziţiilor publice, prin respectarea legislaţiei în vigoare;
 • să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor aplicabile;
 • să fie angajate de către beneficiar şi plătită în condiţiile legii între 01 februarie 2020 şi termenul limită de implementare menționat în cadrul secțiunii 2.4. cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare;
 • să fie însoțite de documente justificative.

Cheltuielile neeligibile în cadrul acestui apel de proiecte (enumerarea nu este exhaustivă):

 •  valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este suportată din bugetul de stat (art. 13, alin. 1, lit. a din OUG nr. 124/2021);
 • sumele ce depășesc pragurile menționate la art. 2.3. al prezentului Ghid și valoarea TVA aferentă;
 • alte cheltuieli care nu duc în mod direct la îndeplinirea țintei;
 • cheltuielile privind costurile de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect;
 • cheltuielile privind costuri administrative;
 • cheltuielile de personal;
 • cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate și dobânzi aferente creditelor;
 • contribuția în natură;
 • amortizarea.

Activități Eligibile:

 • Cursuri de formare privind managementul resurselor umane din instituțiile sanitare;
 • Cursuri de formare privind managementul serviciilor de sănătate;
 • Cursuri în materie de integritate.

Buget

Buget:

6.668.957 EUR

Calendar

Data deschiderii:

01 septembrie 2023 00:00

Data închiderii:

29 decembrie 2023 16:00

Domenii Apel:

Domenii

Ocupare

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Informații suplimentare despre Apel

Puteți consulta informații actualizate despre Apel accesând pagina Ministerului Sănătății.

Depunere proiecte

Dosarul de finanțare va fi încărcat pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro de reprezentantul legal.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent