Skip to main content

Ministerul Justiției – PNRR/2022/C.7/I.4/1, PNRR/2022/C.14/I.1/1 și PNRR/2022/C.14/I.2/1

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ministerul Justiției – PNRR/2022/C.7/I.4/1, PNRR/2022/C.14/I.1/1 și PNRR/2022/C.14/I.2/1

Investiția:

Investiția 4. Digitalizarea sistemului judiciar, Reforma 5. Garantarea independenței justiției, creșterea calității și eficienței acesteia, Reforma 6. Intensificarea luptei împotriva corupției Investiția 1. Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție și calitatea serviciilor (42,22 mil. euro) Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării bunurilor și prejudiciilor generate de infracțiuni, inclusiv a formării profesionale în aceste domenii

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pot fi consultate în Ghidul Solicitantului

Activități Eligibile:

Pot fi consultate în Ghidul Solicitantului

Buget

Buget:

21.753.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

20 iunie 2022 00:00

Data închiderii:

30 noiembrie 2024 23:59

Domenii Apel:

Domenii

Justiție

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Informații suplimentare

Scopul acestui apel este de a selecta și contracta proiectele care vor contribui la realizarea investițiilor prevăzute în PNRR pentru care MJ are calitatea de coordonator, respectiv la atingerea jaloanelor și țintelor aferente acestora, și anume:
• I.4. Digitalizarea sistemului judiciar (componenta 7 „Transformare digitală”);
• I.1. Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție și calitatea serviciilor (componenta 14 „Bună Guvernanță”);
• I.2. Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și recuperării bunurilor și prejudiciilor generate de infracțiuni (componenta 14 „Bună Guvernanță”).


Modificări:

Corrigendum nr.1 –

Vă aducem la cunoștință faptul că termenul limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului necompetitiv de proiecte cu codurile: PNRR/2022/C.7/I.4/1, PNRR/2022/C.14/I.1/1 și PNRR/2022/C.14/I.2/1 a fost prelungit până în data de 16 decembrie 2022, orele 23:59.

Corrigendum nr.2 –

Vă aducem la cunoștință faptul că ghidul solicitantului aferent apelului necompetitiv de proiecte (PNRR/2022/C.7/I.4/1, PNRR/2022/C.14/I.1/1 și PNRR/2022/C.14/I.2/1) a fost modificat în ceea ce privește tabelul din secțiunea 3.1 „Informații despre apelul de proiecte”. Astfel, au fost modificate alocările financiare pentru domeniile de finanțare nr. 21 „Upgrade-ul tehnologic pentru creșterea calității serviciilor de expertiză criminalistică” și nr. 3 „Realizarea unui centru de date de tip „greenfield” pentru întregul sector judiciar (MJ, MP, instanțe și parchete etc.)”.

Corrigendum nr.3 –

Vă aducem la cunoștință faptul că termenul limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului necompetitiv de proiecte cu codurile: PNRR/2022/C.7/I.4/1, PNRR/2022/C.14/I.1/1 și PNRR/2022/C.14/I.2/1 a fost prelungit până în data de 15 martie 2023, orele 23:59.

Totodată, vă informăm că ghidul solicitantului a fost modificat în ceea ce privește tabelul din secțiunea 3.1 „Informații despre apelul de proiecte”. Astfel, au fost modificate alocările financiare pentru domeniile de finanțare nr. 5 „Dezvoltarea de sisteme pentru virtualizarea aplicațiilor IT ale sistemului judiciar, eficientizarea utilizării resurselor și creșterea disponibilității acestora în rețea” și nr. 24 „Extinderea tehnologică și securizarea soluției de mesagerie electronică în rețeaua internet a parchetelor”.

Corrigendum nr.4 –

Vă aducem la cunoștință faptul că termenul limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului necompetitiv de proiecte cu codurile: PNRR/2022/C.7/I.4/1, PNRR/2022/C.14/I.1/1 și PNRR/2022/C.14/I.2/1 a fost prelungit până în data de 30 septembrie 2023, orele 23:59.

Totodată, vă informăm că au fost modificate următoarele secțiuni din ghidul solicitantului:

3.1 „Informații despre apelul de proiecte”;
3.2.5 „Durata proiectului”;
3.5.4 „Contribuția investiției la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei și din domeniul digital”.
De asemenea, a fost introdusă o nouă anexă, respectiv „Anexa 12.1.1: Contractul de finanțare pentru beneficiari finanțați din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat”.

Corrigendum nr.5 –

Vă aducem la cunoștință faptul că termenul limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului necompetitiv de proiecte cu codurile: PNRR/2022/C.7/I.4/1, PNRR/2022/C.14/I.1/1 și PNRR/2022/C.14/I.2/1 a fost prelungit până în data de 31 martie 2024, orele 23:59.

Totodată, vă informăm că au fost modificate următoarele secțiuni din ghidul solicitantului:

3.1 „Informații despre apelul de proiecte”;
3.3 „Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor”;
4.1 „Cererea de finanțare”.
De asemenea, atragem atenția asupra faptului că noua adresă de corespondență cu Ministerul Justiției, în calitate de Coordonator de Reforme și Investiții, este pnrr@just.ro.

Se republică ghidul solicitantului și anexele acestuia.

Corrigendum nr.6 –

Vă aducem la cunoștință faptul că a fost modificată următoarea secțiune din ghidul solicitantului pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul apelului necompetitiv de proiecte cu codurile PNRR/2022/C.7/I.4/1, PNRR/2022/C.14/I.1/1 și PNRR/2022/C.14/I.2/1:

3.1 „Informații despre apelul de proiecte”.

Corrigendum nr.7 –

Vă aducem la cunoștință faptul că termenul limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului necompetitiv de proiecte cu codurile: PNRR/2022/C.7/I.4/1, PNRR/2022/C.14/I.1/1 și PNRR/2022/C.14/I.2/1 a fost prelungit până în data de 30 iunie 2024, orele 23:59, exclusiv în cazul proiectelor care contribuie la îndeplinirea țintei 445 – Sedii ale instanțelor construite în conformitate cu standardele verzi, aferente Investiției 1 din cadrul Componentei 14 a PNRR, respectiv pentru domeniul de proiect nr. 34 („Construirea a trei sedii destinate funcționării unui număr de trei instanțe judecătorești”).

Totodată, vă informăm că a fost modificată următoarea secțiune din ghidul solicitantului:

3.1 „Informații despre apelul de proiecte”.

 Pentru C7/I4 și C14/I2 – data de 31 martie 2024, orele 23:59;
Pentru C14/I1 – data de 30 iunie 2024, orele 23:59.

Corrigendum nr.8 –

Vă aducem la cunoștință faptul că termenul limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului necompetitiv de proiecte cu codurile: PNRR/2022/C.7/I.4/1, PNRR/2022/C.14/I.1/1 și PNRR/2022/C.14/I.2/1 a fost prelungit până în data de 30 noiembrie 2024, orele 23:59, exclusiv în cazul proiectelor care contribuie la îndeplinirea țintei 445 – Sedii ale instanțelor construite în conformitate cu standardele verzi, aferente Investiției 1 din cadrul Componentei 14 a PNRR, respectiv pentru domeniul de proiect nr. 34 („Construirea a trei sedii destinate funcționării unui număr de trei instanțe judecătorești”).

Totodată, vă informăm că a fost modificată următoarea secțiune din ghidul solicitantului:

  • 3.1 „Informații despre apelul de proiecte”.

Se republică ghidul solicitantului și anexele acestuia.

Adresa de corespondență cu Ministerul Justiției, în calitate de Coordonator de Reforme și Investiții, este pnrr@just.ro.

.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent