Skip to main content

Program-cheie 5 – Sprijinirea investițiilor pentru modernizarea/reabilitarea rețelei inteligente de termoficare

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Program-cheie 5 – Sprijinirea investițiilor pentru modernizarea/reabilitarea rețelei inteligente de termoficare

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Fondul pentru modernizare

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate sunt disponibile pentru consultare în Ghidul solicitantului, Cap.2

Activități Eligibile:

Sunt eligibile numai proiectele care vizează modernizarea/reabilitarea rețelei de transport și/sau distribuție termică și digitalizare. Nu pot fi finanțate proiectele care reprezintă, în fapt, simple investiții (”simple investiții” reprezentând lucrările de mentenanță).

Buget

Buget apel:

1.940.367.000 RON

Calendar

Data lansării:

01 februarie 2024

Data deschiderii:

01 februarie 2024 00:00

Data închiderii:

01 ianuarie 2027 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Energie

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Acțiune  Proiecte de tip A Proiecte pentru care ajutorul solicitat este de până la 50.000.000 euro

Alocare netă Fondul de Modernizare 200.000.000 euro

Proiecte de tip B Proiecte a căror finanțare nu intră sub incidența ajutorului de stat 390.000.000

Total 590.000.000

Modalitatea de depunere a proiectelor

Pentru a propune un proiect în vederea finanțării, solicitantul trebuie să completeze o Cerere de finanțare. Elaborarea Cererii de Finanțare se va face conform modelului din Anexa nr. 1. Aceasta se va transmite împreună cu toate anexele solicitate prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau, dacă acesta nu este funcțional, documentele vor fi depuse la adresa de e-mail proiectepc5.3@energie.gov.ro.

Informații suplimentare despre apel

Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid corespunde procedurii de apel de proiecte cu depunere continuă, până la epuizarea bugetului total alocat, sau până la împlinirea termenului limită de depunere, oricare dintre acestea intervine primul, corelat cu cadrul de performanță al Fondului pentru Modernizare.
Finanțarea din Fondul pentru Modernizare in temeiul acestui ghid vizează două tipuri de apeluri de proiecte:

Apel de proiecte de tip A, în cadrul căruia finanțarea intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 651/2014, al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat cu completările și modificările ulterioare , denumit în continuare Regulament.
Apel de proiecte de tip B în cadrul căruia finanțarea nu intră sub incidența ajutorului de stat. Sunt finanțate investițiile în proiectele care fac parte din infrastructura energetică și este exploatată în cadrul unui „monopol natural”, în condițiile prevăzute la paragraful 375 din Comunicarea Comisiei 2022/C 80/01 – Orientările din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie.

Data deschidere apel de proiecte: 01.02.2024, ora 12.00
Data şi ora începere depunere de proiecte: 01.02.2024, ora 12.00<
Data şi ora închidere depunere de proiecte tip A: 30.06.2024, ora 12.00
Data şi ora închidere depunere de proiecte tip B: 01.01.2027, ora 12.00

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent