Skip to main content

Ministerul Educației lansează C15/ I4 „Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) Runda a II-a – Școli mici” – Seria 1

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ministerul Educației lansează C15/ I4 „Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) Runda a II-a – Școli mici” – Seria 1

Investiția:

4: Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Componenta 15 - Educație

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

N/A

Activități Eligibile:

Activitățile eligibile în cadrul prezentului apel au ca scop prevenirea și reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, vizând, printre altele:
– Reducerea absenteismului;
– Creșterea rezultatelor școlare, inclusiv recuperarea pierderilor în învățare/ întârzierilor în dezvoltarea competențelor de bază (scris, citit, socotit) respectiv a competențelor corespunzătoare vârstei elevilor;
– Creșterea motivației elevilor pentru învățare și continuarea studiilor;
– Dezvoltarea abilităților socio-emoționale, inclusiv autonomie, perseverență, abilități sociale, comunicare și colaborare.

Cheltuieli eligibile în cadrul apelului
Pentru a fi considerate eligibile, cheltuielile realizate în cadrul proiectelor trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:
a. să fie necesare pentru realizarea proiectului, să corespundă unor activități eligibile prevăzute în proiect și să fie incluse în bugetul Proiectului;
b. să fie efectuate în perioada de implementare a proiectului de către Beneficiarul finanțării/Beneficiarul final (după caz);
c. să fie plătite, în condițiile legii, între data intrării în vigoare a Contractului de finanțare și data de finalizare a proiectului, respectiv 30 iunie 2026
d. să nu contravină prevederilor PNRR;
e. să nu depășească bugetul Proiectului, să respecte prevederile legislației comunitare și naționale aplicabile, inclusiv în ceea ce privește regimul achizițiilor publice, prin respectarea legislației în vigoare;
f. să fie în conformitate cu Contractului de finanțare, încheiat între coordonatorul de reformă/investiție pentru implementarea Proiectului, cu beneficiarul finanțării;
g. să nu fi făcut obiectul altor finanțări publice, în condițiile legii.

Buget

Buget:

25.000.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

01 noiembrie 2023 00:00

Data închiderii:

19 ianuarie 2024 23:59

Domenii Apel:

Domenii

Educație, Social

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat

Alocarea financiară maximă pentru prezentul apel este de 25 de mil. euro. Cursul RON/EUR utilizat în cadrul prezentului apel va fi cursul InforEuro din luna precedentă lunii elaborării Ghidului, adică luna octombrie 2023, respectiv 1 EUR = 4.9754 RON.

Valoarea alocării prin grant pentru fiecare unitate de învățământ eligibilă se va stabili pe baza costului unitar de 1.500 euro/elev sprijinit. Alocarea prin grant acoperă activitățile eligibile din prezentul ghid, exceptând achizițiile comune, care se vor desfășura prin UMPFE, de la ME, și care au o valoare totală de 25 mil euro, fără TVA,
reprezentând o alocare financiară complementară prezentului apel de proiecte.

Modalitatea de depunere a proiectelor

Proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home, cu respectarea termenului limită. Informații și indicații cu privire la utilizarea platformei electronice dedicată PNRR pot fi obținute aici: https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home.


Corrigendum nr.1 Ghidul a fost modificat. Proiectele pot fi depuse până pe 30.12.2023.


Corrigendum nr.2 Ghidul a fost modificat. Proiectele pot fi depuse până pe 19.01.2024.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent