Skip to main content

Investiții în infrastructuri spitalicești: Continuarea investițiilor în spitalele regionale de urgență: Iași, Cluj, Craiova (faza a II-a), proiecte etapizate

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Investiții în infrastructuri spitalicești: Continuarea investițiilor în spitalele regionale de urgență: Iași, Cluj, Craiova (faza a II-a), proiecte etapizate

Prioritatea:

4: Investiții în infrastructuri spitalicești

Obiectivul specific:

RSO4.5. Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Sănătate

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

În ceea ce privelte criteriile de eligibilitate, acestea se regăsesc în Capitolul 5.Condiții de eligibilitate.

Activități Eligibile:

Tipurile de activități eligibile – activitate de bază – activitățile care vor fi finanțate în contextul apelului de proiecte sunt cele care vizează construcția și dotarea spitalelor regionale de urgență respectiv:
 lucrări de eficiență a resurselor pentru gestionarea eficientă a consumurilor de utilități publice la clădirile nou construite, inclusiv investiții în surse regenerabile pentru a obține energie verde necesară pentru consum propriu și, dacă este cazul, echipamente specifice pentru obținerea de energie verde în cogenerare;
 dotare echipamente specifice pentru a crește gradul de accesibilitate a populației la serviciile publice de sănătate și a îmbunătăți calitatea serviciilor publice de sănătate prestate – obiecte de inventar/ mijloace fixe necesare desfășurării activității medicale, echipamente medicale; dotare ce vizează inclusiv echipamente pentru digitalizarea activităților unității sanitare publice care conduc la modernizarea serviciului public de sănătate; în contextul prezentului apel de proiecte, prin dotare, se pot viza inclusiv echipamente și sisteme IT pentru digitalizare.
Activități de dotare cu echipamente – vizează achiziționarea de echipamente medicale și achiziționare de echipamente și sisteme de digitalizare care trebuie justificate din perspectiva activității desfășurate de unitatea sanitară, precum și a personalului medical și non medical necesar funcționării acestora. Achiziționarea de materiale consumabile nu este cheltuială eligibilă, cu excepția situațiilor în care acestea sunt aferente testării/ calibrării/ funcționalității și pentru asigurarea funcționării, pentru o perioadă limitată de timp, a echipamentelor achiziționate. În sensul prezentului ghid, valoarea dotărilor include și valoarea estimată a lucrărilor necesare funcționării /autorizării acestora, acolo unde este cazul.
Investițiile în spitalele regionale de urgență: Iași, Cluj, Craiova (faza a II-a), proiecte etapizate vor avea în vedere eficiența resurselor, nu numai eficiența energetică.

Buget

Buget:

1.228.516.624 EUR

Calendar

Data deschiderii:

14 noiembrie 2023 14:00

Data închiderii:

04 decembrie 2023 14:00

Domenii Apel:

Domenii

Sănătate

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Nord-Est, Regiunea Nord-Vest, Regiunea Sud-Vest Oltenia

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul alocat este 1.228.516.624 euro.

În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se va lua în calcul o contribuție din partea fondurilor (Contribuția UE – FEDR) de 17,8542415429% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv de maxim 82,1457584571% contribuție națională (contribuție proprie).

Modalitatea de depunere a proiectelor

Sistemul informatic MySMIS2021 va permite depunerea de proiecte începând cu data de 14 noiembrie 2023, ora 14:00, până pe 4 decembrie 2023, ora 14.00.

Informatii suplimentare despre Apel

UPDATE 1! A aparut Corrigendum Nr.1. – 18 ianuarie 2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent