Skip to main content

Granturi SEE și Norvegiene – Apel deschis pentru cooperare bilaterală în tranziția verde

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Granturi SEE și Norvegiene – Apel deschis pentru cooperare bilaterală în tranziția verde

Tip Apel:

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Granturi SEE și Norvegiene

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Solicitanții și partenerii eligibili sunt orice entitate, publică sau privată, comercială sau necomercială, sau organizații neguvernamentale, stabilite în România și în Norvegia, Islanda sau Liechtenstein.
Cooperarea dintre România și Norvegia, Islanda sau Liechtenstein este obligatorie.

Entitățile din România pot aplica dacă au un partener din Norvegia, Islanda sau Liechtenstein.

Entitățile din Norvegia, Islanda sau Liechtenstein pot aplica dacă au un partener din România.

Activități Eligibile:

Activități care vizează consolidarea relațiilor bilaterale, creșterea cooperării și îmbunătățirea cunoașterii și înțelegerii reciproce în tranziția verde. Activitățile pot include, dar nu se limitează la:

  • Crearea de rețele, schimbul, schimbul și transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și practică
  • Dezvoltarea de tehnologii, produse sau servicii verzi
  • Studii de fezabilitate
  • Formare, consolidare a capacităților și conștientizare
  • Inițiativa trebuie să implice cooperarea în parteneriate de calitate cu interes și activități reciproce în care solicitantul și partenerul(i) planifică, implementează și beneficiază de rezultatele inițiativei.
  • Inițiativa trebuie să contribuie la tranziția verde.
  • Inițiativa trebuie să respecte regulile privind ajutorul de stat.

Apelul nu va sprijini investiții în infrastructură

Buget

Buget:

1.250.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

25 martie 2024 00:00

Data închiderii:

31 mai 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Energie, Mediu

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire transfrontalieră

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Valoarea totală a grantului pentru apel este de 1.250.000 EUR.

Bugetul ar putea fi majorat dacă devin disponibile mai multe finanțări.

Suma minimă a grantului solicitată este de 50.000 EUR. Valoarea maximă a grantului solicitată este de 250.000 EUR.

Rata de cofinanțare
Dacă solicitantul este eligibil pentru sprijinul De Minimis, rata grantului este de 85% din costurile totale ale inițiativei.

Dacă solicitantul nu este eligibil pentru De Minismis, rata grantului este determinată de dispozițiile relevante ale Regulamentului general de exceptare pe categorii (GBER).

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent