Skip to main content

Ghidul solicitantului „Sprijin pentru persoanele defavorizate în vederea asigurării alimentelor de baza/mese calde“

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul solicitantului „Sprijin pentru persoanele defavorizate în vederea asigurării alimentelor de baza/mese calde“

Prioritatea:

10. Ajutorarea persoanelor defavorizate (Sprijin pentru cele mai defavorizate persoane

Obiectivul specific:

Reducerea deprivării materiale

Tip Apel:

Necompetitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Incluziune și Demnitate Socială

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate pot fi consultate în cadrul Ghidului solicitantului, Cap.5

Activități Eligibile:

Acest apel finanțează acțiuni care se va adresa persoanelor care se confruntă cu deprivare materială severă, prin acordarea de sprijin material sub formă de tichet social, reprezentând o componentă a programului național „Sprijin pentru România” implementat în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022, cu modificările si completările ulterioare și în conformitate cu regulile de eligibilitate ale PoIDS 2021-2027.

Buget

Buget apel:

2.839.006.518 RON

Calendar

Data deschiderii:

12 decembrie 2023 00:00

Data închiderii:

28 iunie 2024 00:00

Domenii Apel:

Domenii

Social

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul alocat pentru prezentul apel este de 570.930.000,00 euro din care 513.837.000,00 euro contribuție UE și 57.093.000,00 euro contribuție națională.
În conformitate cu prevederile art. 15, alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare.

„Autoritățile de management sunt autorizate să încheie/să emită contracte/decizii de finanțare a căror valoare poate determina depășirea, în limitele stabilite mai jos, a sumelor alocate în euro, la nivel de program din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, și cofinanțare de la bugetul de stat, cu încadrare în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale, astfel:
a) în limita a 50% Autoritatea de management Programul Incluziune și demnitate socială (…)”.

Cursul de schimb care va fi utilizat pentru stabilirea valorii unui proiect este cursul Inforeuro aferent lunii decembrie 2023, respectiv 1 euro = 4,9726 lei.
Bugetul proiectului va fi exprimat DOAR în lei.

Rata de cofinanțare
Rata de cofinanțare UE este 90%.

 

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererile de finanțare se depun exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+ prin completarea și transmiterea acesteia online. De asemenea, odată cu transmiterea cererii de finanțare se încarcă toate documentele solicitate la subcapitolul 7.4 din prezentul Ghid al Solicitantului – Condiții Specifice.


Corrigendum nr.1 – Ghidul solicitantului a fost actulizat. Perioada de depunere a proiectelor a fost prelungită până pe 29 martie 2024, ora 16 – 28.12.2023.

Corrigendum nr.2 – Ghidul solicitantului a fost actulizat. Perioada de depunere a proiectelor a fost prelungită până pe 30 aprilie 2024, ora 16 – 22.04.2024.

Corrigendum nr.3 – Ghidul solicitantului a fost actulizat. Perioada de depunere a proiectelor a fost prelungită până pe 28 iunie 2024, ora 16 – 26.04.2024.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent