Skip to main content

Ghidul Solicitantului „Sprijin pentru IMM-uri”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului „Sprijin pentru IMM-uri”

Prioritatea:

O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectivul specific:

1.3 Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programe Regionale

Programul Regional Vest

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate se regăsesc în capitolul 5 din Ghidul Solicitantului.

Activități Eligibile:

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:
A. Construirea/extinderea de infrastructuri: spații de producție de tip construcție industrială și spații pentru prestări servicii
B. Investiții în infrastructuri în care se vor desfășura activități de agrement și fitness, servicii de educație fizică și sport, conexe, complementare sau auxiliare serviciilor de cazare, exclusiv în stațiunile turistice atestate.
C. Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică – activitate obligatorie – și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, inclusiv:
i. Achiziționarea de instalații/echipamente specifice care incorporează tehnologii avansate, susțin industrializarea automatizată și inovarea, și introducerea acestora în procesul de producție și/sau prestare a serviciilor.
ii. Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, destinate strict utilizării pentru investiția finanțată.
iii. Achiziționarea de instalații/echipamente pentru desfășurarea de activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice.
D. Investiții în active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe, care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate.

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:
E. Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv dezvoltarea de activități de marketing generate de activitatea finanțată.
F. Activități de implementare a procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății etc.
G. Alte activități eligibile în cadrul proiectului: activități aferente serviciilor de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare, managementul implementării proiectului și organizarea procedurilor de achiziții, pentru întocmirea rapoartelor de expertiză contabilă, auditului financiar al proiectului, informării și publicității – activitate obligatorie, comisioane, cote, taxe. Proiectele trebuie să cuprindă în mod obligatoriu investiții în active corporale finanțabile prin ajutor de stat regional. Este opțională includerea în proiect a investițiilor în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional sau a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis.

Buget

Buget:

41.250.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

01 august 2024 12:00

Data închiderii:

31 august 2024 12:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Vest

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea regională pentru prezentul apel de proiecte este de 41 250 000 euro.

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției este de minimum:
a) Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de stat regional:
i. 30% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici, respectiv 40% pentru întreprinderile mijlocii care au locația de implementare în județul Hunedoara;
ii. 40% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici, respectiv 50% pentru întreprinderile mijlocii care au locația de implementare în județul Caraș-Severin;
iii. 50% din valoarea totală eligibilă a investiției pentru microîntreprinderile și întreprinderile mici, respectiv 60% pentru întreprinderile mijlocii care au locația de implementare în județele Arad sau Timiș;
b) Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de minimis:
i. 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru întreprinderile care au locația de implementare în județele Hunedoara sau Caraș-Severin;
ii. 17% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru întreprinderile care au locația de implementare în județul Arad;
iii. 24% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru întreprinderile care au locația de implementare în județul Timiș.

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ disponibil la adresa web http://www.fonduri- ue.ro/MySMIS2021/SMIS2021+, doar în intervalul menționat la capitolul 4.3 Perioada de
depunere a proiectelor din GSF.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent