Skip to main content

Ghidul solicitantului „Sprijin pentru conservarea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii verzi – albastre – orașe” [apelul de proiecte nr. 2]

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul solicitantului „Sprijin pentru conservarea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii verzi – albastre – orașe” [apelul de proiecte nr. 2]

Prioritatea:

3 – EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI INFRASTRUCTURĂ VERDE

Obiectivul specific:

2.7 - INTENSIFICAREA ACȚIUNILOR DE PROTECȚIE ȘI CONSERVARE A NATURII, A BIODIVERSITĂȚII ȘI A INFRASTRUCTURII VERZI, INCLUSIV ÎN ZONELE URBANE, PRECUM ȘI REDUCEREA TUTUROR FORMELOR DE POLUARE

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Cap. 5.

Activități Eligibile:

Se finanțează crearea/ extinderea/ modernizarea/ conservarea suprafeţelor verzi, prin mărirea suprafețelor sau înlocuirea porțiunilor degradate, măsuri de împădurire/ înverzire, amenajarea unor zone umede și implementarea unor sisteme de irigații.

Buget

Buget:

20.209.694 EUR

Calendar

Data lansării:

25 martie 2024

Data deschiderii:

28 mai 2024 12:00

Data închiderii:

08 iulie 2024 12:00

Domenii Apel:

Domenii

Infrastructură

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Sud-Vest Oltenia

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea financiară este de 20.209.694 euro, din care 17.178.240 de euro din FEDR și 3.031.454 de euro reprezintă contribuție națională, de la bugetul de stat și bugetul local.

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției este de minim 2% din valoarea totală eligibilă a investiției, respectiv suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2021 – 2027, disponibilă la adresa web https://www.fonduri-ue.ro/mysmis-2021.

Informații suplimentare despre apel

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent