Skip to main content

APIA – GHIDUL SOLICITANTULUI PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI DE STAT PENTRU REDUCEREA ACCIZEI LA MOTORINA UTILIZATA IN AGRICULTURA

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

APIA – GHIDUL SOLICITANTULUI PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI DE STAT PENTRU REDUCEREA ACCIZEI LA MOTORINA UTILIZATA IN AGRICULTURA

Tip Apel:

Competitiv

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

N.A

Activități Eligibile:

Toți beneficiarii ajutorului de stat trebuie să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al A.P.I.A. (să dețină ID fermier) .

Pentru beneficiarii din SECTORUL VEGETAL

1. Să fie înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) și/sau în Registrul plantațiilor viticole (R.P.V.), după caz, cu suprafeţele de teren pe care le exploatează până la sfârşitul fiecărui an calendaristic aferent solicitării în cadrul schemelor de plăţi pe suprafaţă, conform datelor din cererea de plată pe suprafaţă depusă la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în anul anterior sau în anul de cerere, după caz.
2. Să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafețele agricole aflate în exploatare, altele decât cele prevăzute la punctul 1, inclusiv pentru spațiile protejate (sere și solarii, spații de producție a ciupercilor).
3. Să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața percelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha și /sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere și solarii, pentru care se acordă schema de sprijin cuplat, suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha. Prin excepție, pentru ciuperci se iau în considerare suprafețele din adeverințele emise de primării.
Pentru beneficiarii care depun cerere de plată cu declarație pe suprafață:
Suprafeţele de teren pentru care se solicită acordul pentru finanţare anual trebuie să se regăsească în cererea de plată depusă în conformitate cu prevederile Ordinul M.A.D.R nr. 83/2023 privind aprobarea formularului-tip al cererii de plată pentru anul 2023.

Pentru beneficiarii din SECTORUL ZOOTEHNIC

1. Să fie înregistraţi în Baza națională de date (BND) (fost Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz.
2. Să fie înscrişi în Registrul agricol cu efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/ păsări/familii de albine/viermi de mătase,după caz.
3.Să exploateze /să dețină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obținerii producției agricole pentru care se solicită ajutorul de stat.

Pentru beneficiarii din SECTORUL ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

Să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.
Ajutorul de stat nu se acordă dacă beneficiarii:
– sunt considerați întreprinderi aflate în dificultate în sensul prevăzut la art 3 alin (2) din HG 1174/2014, la data intrării în schemă ( data depunerii cererii de acord pentru finanțare)

Cantitățile maxime și consumul specific anual

Cantitatea maximă anuală de motorină pentru care se acordă ajutor de stat sub formă de rambursare, este de 410.000.000 litri conform ANEXEI din H.G nr.1174/2014 cu modificările şi completările ulterioare.

Ajutorul de stat sub formă de rambursare se acordă în limita cantităţilor maxime anuale, defalcate pentru sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri
funciare, conform ANEXEI din H.G nr.1174/2014 cu modificările şi completările ulterioare.
– În cazul în care cantităţile de motorină pentru care se solicită plăţi în cadrul schemei de ajutor de stat depăşesc cantităţile prevăzute în anexa la
H.G.nr.1174/2014, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul plăţilor se reduce proporţional pentru toate sectoarele prevăzute în anexă.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură determină cantităţile de motorină pentru care se acordă ajutorul de stat sub formă de rambursare, precum și valoarea acestuia, în limita cantităţilor totale anuale aprobate prin acordul pentru finanţare prin rambursare și a bugetului anual aprobat cu această destinație în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale( art.9 din H.G nr.1174/2014 cu modificările şi completările ulterioare).

Sectorul vegetal:
Cantitatea maximă de motorină pentru care se acordă ajutorul de stat sub formă de rambursare în sectorul vegetal este de 367.000.000 litri.
Consumul specific anual pentru sectorul vegetal (Anexa la H.G.nr.1174/2014 cu modificările şi completările ulterioare ) este:
moto 2024_bmoto doi 2024_bmoto tri 2024_b

Sectorul zootehnic:
Cantitatea maximă de motorină pentru care se acordă ajutorul de stat sub formă de rambursare în sectorul zootehnic este de 40.000.000 litri.
Consumul specific anual pentru sectorul zootehnic (Anexa la H.G.nr.1174/2014 cu modificările şi completările ulterioare) este:
Păsări 39 litri/UVM
Porcine 6 litri/ UVM
Bovine 56 litri/ UVM
Ovine, caprine 6,75 litri/ UVM
Albine şi viermi de mătase 18 litri/familie/cutie

Sectorul îmbunătățiri funciare:
Cantitatea maximă de motorină pentru care se acordă ajutorul de stat sub formă de rambursare în sectorul îmbunătățiri funciare este de 3.000.000 litri.
Consumul specific anual pentru sectorul îmbunătățiri funciare (Anexa la H.G.nr. 1174/2014 cu modificările şi completările ulterioare ) este:
Instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice 50 litri/1000 mc apă

Buget

Calendar

Data deschiderii:

01 decembrie 2023 00:00

Data închiderii:

31 decembrie 2026 00:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent