Skip to main content

Ghidul solicitantului pentru prioritatea Asistență Tehnică

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul solicitantului pentru prioritatea Asistență Tehnică

Prioritatea:

Asistență Tehnică

Obiectivul specific:

A permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale, asupra ocupării forței de muncă, economice și de mediu ale tranziției către țintele energetice și climatice ale Uniunii pentru 2030 și o economie neutră din punct de vedere climatic a Uniunii până în 2050, în temeiul Acordului de la Paris

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Tranziție Justă

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Crtiteriile de eligibilitate ale solicitanților se regăsesc în Ghidul Solicitantului, la capitolul 5. Condiții de eligibilitate, subcapitolul 5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor.

Activități Eligibile:

Activitățile eligibile se regăsesc în capitolul 5.2. Eligibilitatea activităților din Ghidul Solicitantului.

Buget

Buget:

85.000.000 EUR

Calendar

Data deschiderii:

04 decembrie 2023 10:00

Data închiderii:

03 iunie 2024 10:00

Domenii Apel:

Domenii

Energie

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Centru, Regiunea Sud – Muntenia, Regiunea Sud-Est, Regiunea Sud-Vest, Regiunea Vest

Rata de cofinanțare

Alocările sunt compuse din contribuția Fondului pentru Tranziție Justă (75%) și contribuția de la Bugetul de
stat (25%). Alocarea în euro a apelului de proiecte se transformă în lei pentru introducerea datelor în SMIS
la cursul InforEuro din luna publicării prezentului ghid.

Depunerea proiectelor

Acesta este un apel de propuneri de proiecte necompetitiv cu termen limită de depunere, acestea putând fi depuse spre finanțare începând cu data lansării/deschiderii apelului de proiecte și până la închiderea acestuia.

Cererea de finanțare va fi completată și depusă integral și exclusiv conform instrucțiunilor din Anexa nr.
14.2, prin intermediul aplicației MySMIS2021 (www.mfe.gov.ro).

Informații actualizate despre Apel

Informații actualizate regăsiți aici.


UPDATE 1!

A aparut Corrigendum Nr.1. – 19 FEBRUARIE 2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent