Skip to main content

Ghidul Solicitantului pentru “Investiții în clădirile publice în vederea creșterii eficienței energetice” – Municipii reședință de județ și Municipii

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului pentru “Investiții în clădirile publice în vederea creșterii eficienței energetice” – Municipii reședință de județ și Municipii

Prioritatea:

3 „O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul”

Obiectivul specific:

PROMOVAREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Nord-Est

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Cerința 1 – Solicitanții de finanțare eligibili ai proiectelor depuse în cadrul Priorității 3 sunt reprezentați de autorități publice locale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, in conformitate cu mențiunile secțiunii 5.1.2. si 5.1.3 Categorii de parteneri eligibili.

Cerința 2 – Solicitantul și/sau reprezentantul său legal, inclusiv partenerul și/sau reprezentantul său legal, dacă este cazul, nu se încadrează în următoarele situații de excludere prezentate în Declarația Unică (Anexa 3 la ghidul specific).

Cerința 3 – Solicitantul la finanțare trebuie să demonstreze cel puțin unul din următoarele drepturi asupra imobilului (cladire si teren) ce face obiectul proiectului:
a) Dreptul de proprietate publică/privată;
b) Dreptul de administrare;
c) Dreptul de superficie;
d) Dreptul de concesiune.

Cerința 4 – Solicitantul asigură contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minim 2% din valoarea cheltuielilor), acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum și cele pentru buna funcționare a acestuia în perioada de durabilitate.

Activități Eligibile:

Activități eligibile:
I. Măsuri de creștere a eficienței energetice:

A. Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă (obligatorii) a clădirii
B. Actiuni de informare, consultare, constientizare a grupului tinta privind avantajele oferite de imbunatatirea eficientei energetice, cat si diseminarea de informatii referitoare la rezultatele pozitive obtinute din implementarea proiectelor.
C. Lucrările de inlocuire a instalatiilor de producere si utilizare agent termic pentru incalzire si apa calda menajera cu surse regenerabile (cu exceptia biomasei) la scara mica;
D. Lucrările de instalare/ reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior
E. Lucrările de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat aferenta clădirii
F. Lucrarile de management energetic integrat pentru clădiri
G. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/ sau termice pentru consum propriu
ATENTIE: Acțiunile de tip C, D, E, F, G sunt eligibile doar în condițiile în care prin proiect se propun acțiuni de tip A si B

II. Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare (care nu conduc in mod direct la creșterea eficienței energetice):

Construcțiile, instalațiile și dotările (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu și fără montaj, dotări, active necorporale) aferente măsurilor conexe pot cuprinde, in limita a maxim 15% din valoarea totală eligibilă a investitiei de baza, respectiv a cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.6 ) și cap. 5 (5.1.1) din Bugetul proiectul (conform HG 907/2016)

Buget

Buget apel:

535.825.719,95 RON

Calendar

Data deschiderii:

30 ianuarie 2024 00:00

Data închiderii:

31 decembrie 2024 00:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Nord-Est

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este de 107.697.168,00 euro (FEDR+BS), din care 91.542.592,80 euro din FEDR și 16.154.575,20 euro cofinanțare de la bugetul de stat.

În cadrul apelului de proiecte PR/2023/3/1/MUNICIPII pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:

Rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 85% din valoarea cheltuielilor nerambursabile ale proiectului, iar rata de cofinanțare din bugetul de stat reprezintă 15% din valoarea cheltuielilor nerambursabile ale proiectului.
Pentru proiectele depuse în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, cofinanțarea din partea solicitantului este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre PR/NE/2024/3/RSO2.1/1/Eficiență energetică Clădiri publice regăsiți aici.


[26-06-2024] Corrigendum nr.1 – Ghidul Solicitantului a fost modificat.


[24-07-2024] Corrigendum nr.2 – Ghidul Solicitantului a fost modificat.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent