Skip to main content

Ghidul solicitantului pentru apelurile de proiecte „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul solicitantului pentru apelurile de proiecte „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie”

Prioritatea:

1 Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive

Obiectivul specific:

RSO4.5 Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Sănătate

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate pot fi consultate în Ghidul solicitantului, Cap.5.

Activități Eligibile:

Acțiunile sprijinite prin apelurile de proiecte sunt investiții de tipul extindere/ modernizare/ reabilitare/ construcție nouă și dotare în infrastructura ambulatoriilor integrate spitalelor de pediatrie și investiții de tipul înființarea/ reabilitarea/ dotarea de cabinete de asistență medicală stomatologică în structura ambulatoriilor integrate spitalelor de pediatrie, care să furnizeze servicii de asistență medicală stomatologică acordată copiilor, inclusiv copiilor cu nevoi speciale.

 

Buget

Buget:

42.500.000 EUR

Calendar

Data lansării:

10 ianuarie 2024

Data deschiderii:

12 ianuarie 2024 12:00

Data închiderii:

30 mai 2024 14:00

Domenii Apel:

Domenii

Sănătate

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Alocarea totală a apelurilor de proiecte este de 42,5 milioane de euro, din care:

pentru regiunea mai dezvoltată – 8.500.000 euro (40% contribuție UE și 60% contribuție națională);
pentru regiunile mai puțin dezvoltate – 34.000.000 euro (85% contribuție UE și 15% contribuție națională).

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererea de finanțare, împreună cu anexele obligatorii și cu documentele suport se vor depune exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021.

Informații suplimentare despre Apel

UPDATE 1! A apărut Corrigendum NR.1. – 08 aprilie 2024


UPDATE 2!A apărut Corrigendum NR.2. – 16 aprilie 2024

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent