Skip to main content

[Etapizate] Ghidul Solicitantului pentru apelurile de proiecte destinate incubatoarelor de afaceri, eficienței energetice clădirilor rezidențiale, clădirilor publice și iluminatului public, mobilității urbane sustenabile, drumurilor județene, grădinițelor, școlilor/învățământului liceal, universităților, dezvoltării urbane și turismului rural

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

[Etapizate] Ghidul Solicitantului pentru apelurile de proiecte destinate incubatoarelor de afaceri, eficienței energetice clădirilor rezidențiale, clădirilor publice și iluminatului public, mobilității urbane sustenabile, drumurilor județene, grădinițelor, școlilor/învățământului liceal, universităților, dezvoltării urbane și turismului rural

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Regional Sud-Vest Oltenia

Programe Regionale

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pot fi consultate în Ghidul Solicitantului, Cap.5.

Activități Eligibile:

Pot fi consultate în Ghidul Solicitantului, Cap.5.

Buget

Calendar

Data lansării:

24 aprilie 2024

Data deschiderii:

08 mai 2024 10:00

Data închiderii:

19 iunie 2024 16:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Regiunea Sud-Vest Oltenia

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Conform Ghidului Solicitantului, Bugetul alocat fiecarui apel este detaliat in Anexa X.

Pentru proiectele depuse în cadrul apelurilor proiectelor etapizate, rata de cofinanțare acordată este după cum urmează:
– Pentru apelul lansat sub Prioritatea 1, cofinanțarea va fi în conformitate cu schema de ajutor (de minimis, de stat) aplicabilă în cadrul POR 2014-2020.

– Pentru apelurile lansate sub Prioritățile 3 (eficienta energetica – clădiri publice și iluminat), 4, 5 și 7, rata de cofinanțare acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 85% din valoarea eligibila a proiectului, iar rata de cofinanțare din bugetul de stat reprezintă 13% din valoarea eligibilă a proiectului, cofinanțarea din partea solicitantului fiind de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

– Pentru apelurile lansate sub Prioritatea 3 (eficienta energetica-clădiri rezidențiale) ajutorul financiar nerambursabil este 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor (din care Fondul European de Dezvoltare Regională este maxim 85% si cofinantarea de la Bugetul de Stat este minim 15%) iar restul de 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor fiind contribuția Solicitantului .

– Pentru apelul lansat sub Prioritatea 6, rata de cofinanțare acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 60% din valoarea eligibila a proiectului, iar rata de cofinanțare din bugetul de stat reprezintă 38% din valoarea eligibila a proiectului, cofinanțarea din partea solicitantului fiind de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

 

Modalitatea de depunere a proiectelor

În cadrul apelurilor de proiecte etapizate, cererile de finanțare se vor depune prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web https://mysmis2021.gov.ro.

Informații suplimentare

Prin prezentul ghid se vor lansa 10 apeluri de proiecte necompetitive, cu termen limită de depunere, în cadrul cărora se vor depune cererile de finanțare pentru etapa II a proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în cadrul priorităților / obiectivelor specifice / acțiunilor prevăzute în PR SV Oltenia 2021-2027.


UPDATE 1! A apărut Corrigendum Nr.1. – 27.05.2024


UPDATE 2! A apărut Corrigendum Nr.2. – 17.06.2024

A fost prelungit apelul până pe 19 iunie 2024, ora 16:00.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent