Skip to main content

Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte „Investiții de tip dotare în infrastructura publică a institutelor oncologice – Institutul Regional de Oncologie Iași”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului pentru Apelul de proiecte „Investiții de tip dotare în infrastructura publică a institutelor oncologice – Institutul Regional de Oncologie Iași”

Prioritatea:

7: Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant

Obiectivul specific:

RSO4.5 Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Sănătate

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Pot fi consultate în Ghidul Solicitantului, Cap.5.

Activități Eligibile:

Apelul de tip necompetitiv este dedicat exclusiv Institutului Regional de Oncologie Iași – unitate sanitară publică unde se realizează depistarea precoce, diagnosticarea, tratarea pacienților oncologic.

Obiectivul apelului vizează un proiect de investiții în infrastructura publică a institutelor oncologice care realizează depistarea precoce, diagnosticarea, tratarea pacienților oncologic.

În contextul prezentului apel sunt vizate investiții de tip dotări cu echipamente necesare pentru Institutul Regional de Oncologie Iași, inclusiv pentru laboratoarele proprii utilizate în diagnosticul și tratamentul cancerului.

Buget

Buget:

13.650.000 EUR

Calendar

Data lansării:

25 aprilie 2024

Data deschiderii:

25 aprilie 2024 12:00

Data închiderii:

10 iunie 2024 14:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul alocat apelului de proiecte este 13.650.000 euro.

Rata de cofinanțare
În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare se vor lua în calcul următoarele rate de finanțare, fiind un apel pentru o regiune mai puțin dezvoltată:

  • contribuția din partea fondurilor pentru acest tip de regiune (contribuția UE – FEDR) este de 85% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
  • contribuția proprie din partea solicitantului este în cuantum de minim 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererea de finanțare, împreună cu anexele obligatorii și cu documentele suport se vor depune exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent