Skip to main content

Ghidul Solicitantului „Investiții în infrastructurile publice de unități de primiri urgențe și compartimentele de primiri urgente (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale care deservesc UPU/ CPU) sprijinite prin POR 2014-2020 – (proiecte etapizate)”

Apel de finanţare

Loading

Informaţii Generale

Denumire apel:

Ghidul Solicitantului „Investiții în infrastructurile publice de unități de primiri urgențe și compartimentele de primiri urgente (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale care deservesc UPU/ CPU) sprijinite prin POR 2014-2020 – (proiecte etapizate)”

Prioritatea:

4. Investiții în infrastructuri spitalicești

Obiectivul specific:

RSO4.5: Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate

Detalii

Programe pentru care se aplică apelul

Programul Sănătate

Criterii de eligibilitate solicitanţi:

Criteriile de eligibilitate se regăsesc în Ghidul Solicitanului.

Activități Eligibile:

Activitățile eligibile în cadrul proiectului sunt lucrări de tipul reabilitare/ modernizare/ extindere/ dotare dedicate unităților publice de primiri urgențe și compartimentelor de primiri urgențe sprijinite prin POR 2014-2020 conform celor menționate în ghidurile aferente apelurilor în contextul cărora au fost aprobate , respectiv:
a) UPU/ CPU- P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni , cod apel POR/180/8/2
– Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii unităților de primi urgențe / componentelor de primiri urgențe din unitățile funcționale regionale de urgență și din cadrul componentelor de interes strategic a rețelelor de unități spitalicești de urgență
Atenție!
NU se finanțează investițiile în: Clădiri expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, la care nu s-au executat sau se află în curs de execuție lucrări de intervenție pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente.

b) NEFINALIZATE – P.O.R.//2018/8/8.1/1/8.2.B/– Nefinalizate – COD APEL 422/423;
– Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/dotarea infrastructurii unităților de primiri urgențe și a componentelor de primiri urgențe:
– Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii unităților de primiri urgențe precum și a compartimentelor de primiri urgențe
– construcția/reabilitarea/modernizarea/dotarea unui heliport de suprafață situat pe sol sau în terasă, accesibilizarea spațiului destinat serviciilor și a căilor de acces, inclusiv introducerea / modernizarea aparatelor / instalațiilor utilizate astfel încât să îndeplinească cerințele impuse domeniului sanitar15 (ex. Directive Europene/legislație națională aplicabilă în vigoare).
– asigurarea/ modernizare utilităților generale şi specifice pentru unitățile de primiri urgențe / componentele de primiri urgențe (inclusiv branșarea la utilități pe amplasamentul obiectivului de investii);
– achiziționare dotări/echipamente/dispozitive medicale pentru infrastructura unitățile de primiri urgențe / compartimentele de primiri urgențe atât pentru structura existenta cat si pentru cea viitoare a acestora( inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale care deservesc UPU/ CPU ex. laboratorul de analize, laboratorul de radiologie, imagistică, ATI, bloc operator etc. în conformitate documentele structurii organizatorice ale unității sanitare, avizate/aprobate de către Ministerul Sănătății);
– accesibilizarea căilor de acces prevăzută ca și activitate eligibilă, se referă la lucrările/dotările necesare adaptării căilor de acces în/către unitățile de primi urgențe / componentele de primiri urgențe , la necesitățile specifice ale persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități .
– accesibilizarea spațiului destinat serviciilor, se referă la lucrările/dotările necesare adaptării spațiului unităților de primi urgențe / componentelor de primiri urgențe, la necesitățile specifice ale persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități
Eligibilitatea unei activități nu implică în mod obligatoriu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea respectivei activități. În acest sens, recomandăm consultarea Listei cheltuielilor neeligibile.

Buget

Buget:

13.193.670,04 EUR

Calendar

Data deschiderii:

17 aprilie 2024 12:00

Data închiderii:

27 mai 2024 14:00

Domenii Apel:

Zona Geografică vizată

Zone:

Acoperire Națională

Bugetul alocat și rata de cofinanțare

Bugetul total alocat prin Programul Sănătate pentru prezentul apel dedicat operațiunilor etapizate sprijinite din POR care vizează unități primiri urgențe/ compartimente de primiri urgențe este de 13.193.670,04 euro.

În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare se vor lua în calcul următoarele rate de finanțare:
– contribuția din partea fondurilor pentru regiunea mai puțin dezvoltată (contribuția UE – FEDR) este de 85% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

– contribuția națională este de maxim 15%.
Valoarea minimă admisibilă a cofinanțării proprii din partea solicitantului/parteneriatului este stabilită funcție de tipologia fiecărei entități din cadrul parteneriatului, după cum urmează:
entitățile finanțate integral sau parțial din fonduri publice
o Instituții publice finanţate integral din venituri proprii și/sau parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale si Instituții publice finanţate integral din bugetele locale, sau instituții publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale – 2% aplicată la valoarea eligibilă pe care o gestionează în cadrul proiectului;
o Ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale și entitățile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora – 15% aplicată la valoarea eligibilă pe care o gestionează în cadrul proiectului.

Informații suplimentare despre Apel

Informații suplimentare despre Apel regăsiți aici.


[20.05.2024]Corrigendum nr.1 – A fost modificat Ghidul Solicitantului.

Share:

Ai nevoie de ajutor?

Puteți completa formularul de mai jos pentru a ne contacta.

"*" câmp obligatoriu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
asistent
Atlas - Asistent